HVAD ER VÆKKELSE ?

 

Mens strukturen er anderledes, har jeg taget mange af Bibelstederne i denne prædiken fra et lydbånd af Lars Widerberg med titelen ”Vad er väkkelse”. Det vil være en god idé for den enkelte, at lytte til den og dermed ikke bare få et frisk pust ind i ens forståelsesevne af det svenske sprog, men også fordybe sig yderligere i tematikken ved at høre ham tale om nogle af nedenstående Bibelsteder fra hans synspunkt. Kassetten kan bestilles hos ham til en rimelig pris. Adressen og listen med kassetterne kan du finde ved at klikke på ”Bönelaget” i de svenske tekster på prædikelisten.

 

Vækkelse kan beskrives som en proces der består af hovedsageligt tre faser:

        1 – Bevidstgørelse og Totalkapitulation

        2 – Totalrestauration

        3 – Begyndelse af den ”totale” tjeneste

 

Ordet vækkelse betyder at en eller flere personer, der før havde sovet eller havde været beruset, pludselig eller på en mere graderet måde bliver vågen hhv. nøgtern. Dvs. før var de som bevidstløse og nu kan de selv vurdere situationen som de befinder sig i uden at gøre sig selv nogle illusioner mere.

 

1 - Vækkelsen er altså først og fremmest en bevidstgørelse om ens tilstand.

 

Rom. 13, 11: Og dette just, fordi I kende Tiden, at det alt er på Tide, at I skulle stå op af Søvne; thi nu er vor Frelse nærmere, end da vi blev troende.

 

Man ”kender Tiden”, dvs. man ved hvor man er kommet hen i menigheden, i samfundet, i ens egen liv.

 

Man holder op med at isolere sig fra sandheden, men er derimod beredt til at lytte til den. Man er åben overfor lægens diagnose, fordi man er blevet klar over, at man kan ikke have tillid til hans helbredelsesmetode, hvis man ikke først accepterer hans konstatering af ens tilstand. Man hører altså op med at ”forhærde” sig, dvs. at brokke sig overfor Gud.

 

Hebr. 3, 15: Når der siges: "I Dag, -når I høre hans Røst, da forhærder ikke eders Hjerter som i Forbitrelsen"... 18: Og over for hvem tilsvor han, at de ikke skulde gå ind til hans Hvile, uden dem, som vare blevne genstridige? 19: Og vi se, at de ikke kunde gå ind på Grund af Vantro.

 

Når Gud sender vækkelse, kommer Guds folk til en bevidsthed om, hvor det er blevet vildledt. Det er ikke en god tid for de falske profeter, fordi pludselig bliver man klar over deres forkerte vejledning og den forkerte sikkerhed de formidler. Jer. 6, 14: De læger mit Folks Brøst som den simpleste Sag, idet de siger: "Fred, Fred!" skønt der ikke er Fred .Guds folk vågner op fra dets åndelige besvimelse og beruselse. Jes. 28, 7: Også disse raver af Vin, er svimle af Drik, Præst og Profet, de raver af Drik, fra Samling af Vin og svimle af Drik; de raver under Syner, vakler, når de dømmer

 

Hesek. 13, 3 Så siger den Herre HERREN: Ve Profeterne, de Dårer, som følger deres egen Ånd uden at have skuet noget! ...6 De skuede Tomhed og spåede Løgn, idet de sagde: "Så lyder det fra HERREN!" uden at HERREN havde sendt dem, og dog ventede de Ordet stadfæstet, ... 9 Jeg udrækker min Hånd mod Profeterne, der skuer Tomhed og spår Løgn; i mit Folks Samfund skal de ikke være, de skal ikke optages i Israels Huses Mandtalsbog og ikke komme til Israels Land; og I skal kende, at jeg er den Herre HERREN.

 

Sach (Zech) 10, 1: HERREN skal I bede om Regn ved Tidlig-og Sildigregnstide; HERREN skaber Uvejr; Regnskyl giver han dem, hver Mand Urter på Marken.2: Men Husgudens Tale er Svig, Sandsigeres Syner er Blændværk: de kommer med tomme Drømme, hul er Trøsten, de giver; derfor vandrer de om som en Hjord, lider Nød, thi de har ingen Hyrde.3: Mod Hyrderne blusser min Vrede, Bukkene vil jeg hjemsøge; thi Hærskarers HERRE ser til sin Hjord. Han ser til Judas Hus; han gør dem til en Ganger, sin stolte Ganger i Strid.

 

Når Gud sender vækkelse, bliver kristne så vrede overfor forbrydelser imod Guds lov i deres midte og andetsteds at de råber ud fortvivlede: Ps. 119, 126: Det er Tid for HERREN at gribe ind, de (vi) har krænket din Lov.

 

Hesek. 9, 4 og HERREN sagde til ham: "Gå midt igennem Byen, igennem Jerusalem, og sæt et Mærke på de Mænds Pander, der sukker og jamrer over alle de Vederstyggeligheder, som øves i dets Midte!"

6 Oldinge og Ynglinge, jomfruer, Børn og Kvinder skal I hugge ned og udrydde; men ingen af dem, der bærer Mærket, må I røre! Begynd ved min Helligdom!"Så begyndte de med de Ældste, som stod foran Templet,

 

Vækkelse er også altid et opgør med falske teologier. Teologi betyder, læren om Gud. En falsk teologi forklarer Gud på en sådan fejlagtig måde, at man faktisk kommer til at bytte den sande Gud med en afgud. Teologi handler i denne forstand ikke om hvilken mening man har om sekundære ting, fx hvornår epistlen til Galaterne blev skrevet osv. Det handler først og fremmest om læren om den sande Gud. Vækkelse i denne forstand er altså en opgør med afgudsdyrkelsen i kristen forklædning. Man bliver pludselig klar over dette, at man har haft en forkert opfattelse af Gud, at man har hørt en andens røst mens man troede, at det var Guds røst, men det var det ikke.

 

Hesek. 8, 10 Og da jeg kom derind og skuede, se, da var alskens væmmelige Billeder af Kryb og kvæg og alle Israels Huses Afgudsbilleder indridset rundt om på Væggen. 11 Og halvfjerdsindstyve af Israels Huses Ældste med Ja'azanja, Sjafans Søn, i deres Midte stod foran dem, hver med sit Røgelsekar i Hånden, medens Røgelseskyens Duft steg op. 12  Da sagde han til mig: "Ser du, Menneskesøn, hvad Israels Huses Ældste øver i Mørke hver i sine Billedkamre? Thi de siger: HERREN ser intet, HERREN har forladt Landet!"...16  Så førte han mig hen til Herrens Hus' indre Forgård, og se, ved Indgangen til Herrens Helligdom mellem Forhallen og Alteret var der omtrent fem og tyve Mænd; med Ryggen mod Herrens Helligdom og Ansigtet mod Øst tilbad de Solen .17  Og han sagde til mig: "Ser du det, Menneskesøn? Har Judas Hus ikke nok i at øve de Vederstyggeligheder her, siden de fylder Landet med Vold og krænker mig endnu mere? Se, hvor de sender Stank op i Næsen på mig" ! 18  Men derfor vil også jeg handle med dem i Vrede; jeg viser dem ingen Medynk eller Skånsel, og selv om de højlydt råber mig ind i øret vil jeg ikke høre dem.

 

Hesek. 14, 3 Menneskesøn! Disse Mænd har lukket deres Afgudsbilleder ind i deres Hjerte og stillet det, der blev dem Årsag til Skyld, for deres Ansigt - skulde jeg lade mig rådspørge af dem? 4  Tal derfor med dem og sig: Så siger den Herre HERREN: Hver den af Israels Hus, som lukker sine Afgudsbilleder ind i sit Hjerte og sættet det, der blev dem Årsag til Skyld, for sit Ansigt og så kommer til Profeten, ham vil jeg, HERREN, selv svare trods hans mange Afgudsbilleder 5  for at gribe Israels Hus i Hjertet, fordi de faldt fra mig med alle deres Afgudsbilleder.6  Sig derfor til Israels Hus: Så siger den Herre HERREN: Vend om, vend eder bort fra eders Afgudsbilleder og vend eders Ansigt bort fra alle eders Vederstyggeligheder! 7  Thi hver den af Israels Hus og af de fremmede, der bor i Israel, som skiller sig fra mig og lukker sine Afgudsbilleder ind i sit Hjerte og sætter det, der blev ham Årsag til Skyld, for sit Ansigt og så kommer til Profeten, for at denne skal rådspørge mig for ham, ham vil jeg, HERREN, selv svare; 8  jeg retter mit Åsyn mod den mand og gør ham til Tegn og Mundheld og udrydder ham af mit Folk; og I skal kende, at jeg er HERREN. 9  Men lader Profeten sig lokke til at sige et Ord, så er det mig, HERREN, der har lokket ham, og jeg udrækker min Hånd imod ham og udrydder ham af mit Folk Israel.10 De skal begge bære deres Skyld, Spørgeren og Profeten skal være lige skyldige

 

1 Sam. 7, 3: Da sagde Samuel til hele Israels Hus: "Hvis I vil omvende eder til HERREN af hele eders Hjerte, skil eder så af med de fremmede Guder og Astarterne; vend eders Hu til HERREN og dyrk ham alene, så vil han fri eder af Filisternes Hånd!"

 

Når Gud derimod holder vækkelsen tilbage, lader menigheden tingene går deres egne veje og Guds vingård bliver vokset til med al slags ukrudt: Ordspr.24, 30: Jeg kom forbi en lad Mands Mark og et uforstandigt Menneskes Vingård;31: se, den var overgroet af Tidsler, ganske skjult af Nælder; Stendiget om den lå nedbrudt.32: Jeg skued og skrev mig det bag Øre, jeg så og tog Lære deraf: 33: Lidt Søvn endnu, lidt Blund, lidt Hvile med sammenlagte Hænder:34: Som en Stimand kommer da Fattigdom over dig, Trang som en skjoldvæbnet Mand .

Når Gud sender vækkelse, kommer Guds menighed ud af dens åndelige sløvhed og fattigdom fordi så bliver nemlig ukrudtet klippet af og surdejene bliver fejet ud. Menigheden bliver igen i stand til at modstå den falske fromhedens gravitationskraft, den automatiske frafaldsmekanisme, som altid vil trække kristendommen ned på religionernes niveau.

 

Bevidstgørelsen om nødvendigheden til vækkelse fører til noget der kunne betegnes som en ”totalkapitulation”. Man fornemmer, at Gud har bragt en i klemme og så overgiver man sig. Man forkaster alle egne agendaer, alle egne planer og alle egne åndelige opskrifter. Når menigheden stadig synes, at den har nogen fordel overfor andre menigheder, er den ikke blevet modent til vækkelsen. Vækkelsen er ikke en ekstra-pølse, en lille luksus, et ekstravagant tillæg. Det handler ikke om at øge antallet af medlemmer og besøgende. Det handler om at få relationen til Gud Faderen bragt i orden igen. Det er ikke sådan at menigheden kunne bryste sig og sige, altså hos os, der har vi en vækkelse der er rosarød med grønne striber, og i menigheden x i y har de en vækkelse der er gul med blå punkter. Hos os kommer prædikanten A og bringer Helligånden fra B. Vi kører efter vækkelsesstrategien X. Hos os er der vækkelsesbølgen Y. Nej, når vi kommer ind for en sand vækkelse, glemmer vi faktisk alt om at være pinsemenighed eller baptistmenighed eller noget andet, der er kun os og forbindelsen til Gud der rykker ind i billedet. Hver enkelt, når han bliver stillet i Guds lys, bliver fortvivlet over sin egen synd og i sande vækkelser er det også sket at menneskerne helt glemte at de var i en offentlig kirkebygning og andre i nærheden kunne synes at de er helt tåbelige når de pludselig kommer ind i en fortvivlelse over deres synder. Så var der pludselig kun det enkelte menneske og Gud som det var konfronteret med, alt andet blev helt glemt.

 

Denne ”totalkapitulation” indebærer, at man fornemmer hans egen åndelig død og den fuldstændige afhængighed af Gud: Hesek. 37, 1 Herrens hånd kom over mig, og han førte mig i ånden ud og satte mig midt i dalen. Den var fuld af Ben; 2 og han førte mig rundt omkring dem, og se, de lå i store Mængder ud over Dalen, og se, de var aldeles tørre.3 Derpå sagde han til mig: "Menneskesøn! kan disse Ben blive levende?" Jeg svarede: "Herre, HERRE, du ved det!" 4 Så sagde han til mig: Profeter over disse Ben og sig til dem: I tørre Ben, hør Herrens Ord! 5 Så siger den Herre HERREN til disse Ben: Se, jeg bringer Ånd i eder, så I bliver levende. 6 Jeg lægger Sener om eder, lader Kød vokse frem på eder, overtrækker eder med Hud og indgiver eder Ånd, så I bliver levende; og I skal kende, at jeg er HERREN. 7 Så profeterede jeg, som mig var pålagt, og der hørtes en Lyd, da jeg profeterede, og se, der hørtes Raslen, og Benene nærmede sig hverandre. 8 Og jeg skuede, og se, der kom Sener på dem, Kød voksede frem, og de blev overtrukket med Hud, men der var ingen Ånd i dem. 9 Så sagde han til mig: Profeter og tal til Ånden, profeter, du Menneskesøn, og sig til dem: Så siger den Herre HERREN: Ånd, kom fra de fra Verdenshjørner og blæs på disse dræbte, at de må blive levende! 10 Da profeterede jeg, som han bød mig, og Ånden kom i dem, og de blev levende og rejste sig på deres Fødder, en såre, såre stor Hær. 11 Derpå sagde han til mig: Menneskesøn! Disse Ben er alt Israels Hus. Se, de siger: "Vore Ben er tørre, vort Håb er svundet, det er ude med os!"... 23 De skal ikke mere gøre sig urene ved deres Afgudsbilleder og væmmelige Guder eller alle deres Overtrædelser, og jeg vil frelse dem fra alt deres Frafald, hvormed de forsyndede sig, og rense dem, og de skal være mit Folk, og jeg vil være deres Gud.

 

Kun Gud kan fuldbringe dette under, at gøre døde mennesker levende

 

”Totalkapitulationen” indebærer, at man bekender sine synder i stedet for at skjule dem:

1. Joh. 8 Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage vi os selv, og Sandheden er ikke i os.

9 Dersom vi bekende vore Synder, er han trofast og retfærdig, så at han forlader os Synderne og renser os fra al Uretfærdighed.

 

”Totalkapitulationen” indebærer, at man underkaster sig under Gud og bøjer sine knæ foran ham:

2 Kr. 7, 14: og mit Folk, som mit Navn nævnes over, da ydmyger sig, beder og søger mit Åsyn og vender om fra deres onde Veje, så vil jeg høre det i Himmelen og tilgive deres Synd og læge deres Land 2 Kronike 34:27 men efterdi dit Hjerte bøjede sig og du ydmygede dig for Gud. da du hørte hans

Ord mod dette Sted og dets Indbyggere, og efterdi du ydmygede dig for mit Åsyn og sønderrev, dine Klæder og græd for mit Åsyn, så har også jeg hørt dig, lyder det fra HERREN!

Jes. 45, 23: jeg svor ved mig selv, fra min Mund kom Sandhed, mit Ord vender ikke tilbage: Hvert Knæ skal bøjes for mig, hver Tunge sværge mig til.

 

”Totalkapitulationen” indebærer, at man er beredt til at gå nye veje i læren (dvs. i formulering af sandheden) i stedet for at bygge på det som man har fra sin egen tradition:

Hosea 10,12: Så eders Sæd i Retfærd, høst i Fromhed; bryd eder kundskabs Nyjord og søg så HERREN, til Retfærds Frugt bliver eder til Del.

”Kundskabs nyjord” betyder at man, i stedet for at pynte ageren som er der allerede, går og pløjer den op endnu en gang, som om den aldrig havde været pløjet op. Dette er meget svær at forstå for mange menigheder. De bryster sig og siger: Hos os blev ageren pløjet af ham i 1920 og af hende i 1930, der var ingen anden menighed, der var så pløjet op som vores! Men når man har kapituleret overfor Gud, er man bered til at gøre det igen også i dag. Det nytter ikke noget at sætte nogle nye kartofler hist og her, nej, hele ageren skal brydes op igen, ellers kommer der ikke nogen vækst hhv. nogen ”retfærds frugt”.

 

Et menneske eller en menighed der har kapituleret overfor Gud, ser sig som sønderrevet af Gud og får så – mærkelig nok – tillid til netop denne samme Gud, at han nu ville gribe ind med helbredelse og oprettelse: 

Hoseas 6:1 "Kom, vi vil tilbage til HERREN! Han sønderrev, han vil også læge, han slog os, vil også forbinde.

Salmerne 60:1 (60:3)... Gud, du har stødt os fra dig, nedbrudt os, du vredes - vend dig til os igen;

 

Dette menneske eller denne menighed forstår dets/dens afhængighed af Guds barmhjertighed:

Habakuk 3, 2: HERRE, jeg har hørt dit Ry, jeg har skuet din Gerning, HERRE. Fuldbyrd det i Årenes Løb, åbenbar dig i Årenes Løb, kom Barmhjertighed i Hu under Vreden! 3: Gud drager frem fra Teman, den Hellige fra Parans Bjerge. -Sela. Hans Højhed skjuler Himlen, hans Herlighed fylder Jorden.

Ps. 8, 4: 4 (8:5) hvad er da et Menneske, at du kommer ham i Hu, et Menneskebarn, at du tager dig af ham?

 

Dette menneske eller denne menighed forstår dets/dens afhængighed af Guds Ånds indgreb:

Jes. 32, 14: Thi Paladset er øde, Bylarmen standset, Ofel med Tårnet en Grushob for evigt, Vildæslers Fryd, en Græsgang for Hjorde - 15: til Ånd fra det høje udgydes over os. Da bliver Ørkenen til Frugthave, Frugthaven regnes for Skov

Sach. (Zech) 4, 6: Da svarede han og sagde til mig: Dette er Herrens Ord til Zerubbabel: Ikke ved Magt og ikke ved Styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers HERRE.

Joh. 3, 6: Hvad der er født af Kødet, er Kød; og hvad der er født af Ånden, er Ånd.

 

2 - Gud er barmhjertig og formålet med at vise os vores tilstand ved sin Ånd er ikke at forkaste os, men at henvise os til en mulighed af oprettelse, af restauration. Vækkelsen betyder derfor ikke bare ”totalkapitulation”, men også ”totalrestauration”.

 

Her er nogle ting som bliver restaureret i en vækkelse:

 

1)                  Ordets plads i en menighed hhv. Bibelens indflydelse i en persons eller samfunds liv

2)                  Helligheden af Guds menighed

3)                  Relationen til Faderen – Praktiske udvirkninger af Læren om Treenigheden

4)                  Menneskers hjerter dvs. deres grundholdninger og livsmotivationer

 

2 - 1) For at kunne gennemføre en vækkelse, skal ”vækkeuret” være i orden og stillet på den rette plads. Guds ”vækkeur” er Hans Ord, Bibelen, såsom folk der tolker Bibelen rigtigt og dermed taler Guds ord ud fra Bibelen.

 

DET ER ABSOLUT FULDSTÆNDIG UMULIGT AT FÅ ELLER HAVE ELLER KULTIVERE EN VÆKKELSE UDEN GUDS ORD, BIBELEN. En ikke-bibelsk vækkelse er ikke en vækkelse men et religiøst fremstød, der betyder yderligere frafald og er tegn på Guds dom, ikke velsignelse.

 

Frafaldet, der gjorde vækkelsen nødvendig, skyldes altid uvidenhed om eller udelukkelse af Guds ord. Vækkelsen betyder altså TILBAGE TIL GUDS ORD!

2 Kr. 34, 21: "Gå hen og rådspørg HERREN på mine Vegne og på deres, som er blevet tilovers i Israel og Juda, om Indholdet af denne Bog, der er fundet; thi stor er Vreden, der er blusset op hos HERREN imod os, fordi vore Fædre ikke adlød Herrens Ord og handlede nøje efter, hvad der står skrevet i denne Bog!"

 

Apg. 10, 44: Medens Peter endnu talte disse Ord, faldt den Helligånd på alle dem, som hørte Ordet.

2 Thess. 3, 1: I øvrigt, Brødre! beder for os, at Herrens Ord må have Løb og forherliges ligesom hos eder,

1 Thess. 2, 13: Og derfor takke også vi Gud uafladelig, fordi, da I modtoge Guds Ord, som I hørte af os, toge I ikke imod det som Menneskers Ord, men som Guds Ord (hvad det sandelig er), hvilket også viser sig virksomt i eder, som tro.

 

Virksomheden af Guds ord er ofte undervurderet – men det er gennem Bibelen at Gud vil forny os.

 

2 - 2) Sand vækkelse har altid en fornyet interesse i helliggørelse som følge. Mennesker der er berørt af en vækkelse bliver konfronteret med den hellige Gud. Man opfatter det ikke mere som en byrde, som nogle love, at blive helliggjort, men er derimod overvældet af Guds herlighed som kendetegnes bl. a. ved Hans hellighed. Desuden er kristendom uden helliggørelse ingen kristendom og uden helliggørelse vil ingen kunne se Gud. I en vækkelse er der ingen lange diskussioner i menighedsrådene om hvornår og hvordan man mon ville udrense surdejene – alle er pludselig enige om den kendsgerning at de skal væk hurtigst muligt. Vækkelsen skaber derfor også sand enighed blandt kristne. Enhed” staves med ”R” i Guds rige, nemlig ”Renhed (Lars Widerberg).

 

Her er det mest ”progressive” vers i Bibelen:

1 Corinthierne 5:7 Udrenser den gamle Surdejg, for at I kunne være en ny Dejg, ligesom I jo ere usyrede; thi også vort Påskelam er slagtet, nemlig Kristus.8 Derfor, lader os holde Højtid, ikke med gammel Surdejg, ej heller med Sletheds og Ondskabs Surdejg, men med Renheds og Sandheds usyrede Brød.

Dette er grundlaget for en sand åndelig revolution!

2 Kr. 29, 15 og de samlede deres Brødre, og de helligede sig og skred så efter Kongens Befaling til at rense Herrens Hus i Henhold til Herrens Forskrifter.

 

Og det gælder naturligvis også for individet:

1 Joh. 3, 3: Og hver den, som har dette Håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.

 

Men helliggørelsen er ikke bare et rengøringsinstrument for menigheder. Helliggørelsen er ikke bare for at få  en ”bedre” menighed, men er begrundet og grundfæstet i selve Guds karakter, som kristne skal efterligne ved at lade sig forvandle til Kristi billede gennem den Helligånd der er virksomt gennem Ordet. Selv hvis vi ikke skulle få noget ud af det umiddelbart, så vil vi dog være hellige, bare fordi sådan er Gud og når man har set et lille glimt af Hans herlighed, så vil man altså blive helliggjort af Ham.

 

3 Mose 11:45 thi jeg er HERREN, der førte eder op fra Ægypten for at være eders Gud; I skal være hellige, thi jeg er hellig!

3 Mose 19:2 Tal til hele Israelitternes Menighed og sig til dem: I skal være hellige, thi jeg HERREN eders Gud er hellig!

1 Pet. 1:16 thi der er skrevet: "I skulle være hellige, thi jeg er hellig.

Jes. 52, 1: Vågn op, vågn op, ifør dig tag dit Højtidsskrud på, Jerusalem, hellige By! Thi uomskårne, urene Folk skal ej mer komme ind.

Ps. 110, 3: Dit Folk møder villigt frem på din Vældes Dag; i hellig Prydelse kommer dit unge Mandskab til dig, som Dug af Morgenrødens Moderskød.

 

 2 - 3) Når vækkelsen får indpas, bliver også uklarheder i læren trængt ude. Man taler ikke bare om Helligånden og om Jesus men i ens tilbedelse får man den rette synsvinkel ud fra en bibelsk lære om treenigheden. Jesus ser sig selv som forbundet med Faderen og som porten til Faderen og Helligånden er den der forklarer Jesus og dermed også Faderen. Det er ikke lige meget hvordan man står overfor disse ting. Gud er en treenig Gud, der vil blive tilbedt gennem Jesus og i Ånden som forklarer Jesus. Dette betyder at bede i sandhed og i Ånd. Helligånden tager ikke noget for sig selv – han er Gud Helligånden i en bestemt relation med Gud Jesus og Gud Faderen. I forkerte vækkelser taler man derimod ofte om en helligånd der kan transporteres rundt og der virker som en kraft som forvaltes af menneskerne. Dette er en ubalanceret lære der ikke forholder sig til treenigheden og kommer tæt på gnosticismen. I ekstreme tilfælde kan man ligefrem finde former for religiøs spiritisme i sådanne sammenhænge.

 

Joh. 15, 26: Men når Talsmanden kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, Sandhedens Ånd, som udgår fra Faderen, da skal han vidne om mig.

Joh. 16, 13: Men når han, Sandhedens Ånd, kommer, skal han vejlede eder til hele Sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende Ting skal han forkynde eder.14: Han skal herliggøre mig; thi han skal tage af mit og forkynde eder. 15: Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde eder.

 

Joh. 4, 23: Men den Time kommer, ja, den er nu, da de sande Tilbedere skulle tilbede Faderen i Ånd og Sandhed; thi det er sådanne Tilbedere, Faderen vil have.

 

2 - 4) I en vækkelse bliver menneskers grundholdninger og livsmotivationer fornyet. Dette sker ikke gennem en emotionel atmosfære, men gennem ”badet i Guds Ord” og dermed i Helligånden:

 

Ps. 85, 6 (85:7): Vil du ikke skænke os Liv På ny, så dit Folk kan glæde sig i dig! 7 (85:8): Lad os skue din Miskundhed, HERRE, din Frelse give du os! 8 (85:9): Jeg vil høre, hvad Gud HERREN taler! Visselig taler han Fred til sit Folk og til sine fromme og til dem, der vender deres Hjerte til ham;

 

Titus 3, 4: Men da Guds, vor Frelsers Godhed og Menneskekærlighed åbenbaredes,5: frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den Helligånd,

 

Efeserne 5:26  for at han kunde hellige den, idet han rensede den ved Vandbadet i Ordet,

 

3 - En vækkelse er også en fornyelse af pagten med Gud. Mennesker kommer i den rette relation med Gud og bliver nyttige for Hans rige. Vækkelsen betyder (gen)oprettelsen af den ”totale” tjeneste – den ”totale” Gudstjeneste.                             

 

2 Kr. 29, 10: Men nu har jeg i Sinde at slutte en Pagt med HERREN, Israels Gud, for at hans glødende Vrede må vende sig fra os. 11: Så lad det nu, mine Sønner, ikke skorte på Iver, thi eder har HERREN udvalgt til at stå for hans Åsyn og tjene ham og til at være hans Tjenere og tænde Offerild for ham!"

 

5. Mose 11, 13: Og hvis I nu lyder mine Bud, som jeg i Dag pålægger eder, så I elsker HERREN eders Gud og tjener ham af hele eders Hjerte og hele eders Sjæl,14: så vil jeg give eders Land dets Regn i rette Tid, både Tidligregn og Sildigregn, så du kan høste dit Korn, din Most og din Olie;

 

2 Tim. 2,  20: Men i et stort Hus er der ikke alene Kar af Guld og Sølv, men også af Træ og Ler, og nogle til Ære, andre til Vanære.21: Dersom da nogen holder sig ren fra disse, han skal være et Kar til Ære, helliget, Husbonden nyttigt, tilberedt til al god Gerning.

 

Rom. 12, 1: Jeg formaner eder altså, Brødre! ved Guds Barmhjertighed, til at fremstille eder Legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt Offer; dette er eders fornuftige Gudsdyrkelse.

2: Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, så I må skønne, hvad der er Guds Vie, det gode og velbehagelige og fuldkomne

 

Matthæus 11:29 Tager mit Åg på eder, og lærer af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; så skulle I finde Hvile for eders Sjæle.

 

Gennem sådan en vækkelse kan en menighed ændres – ja endog en hel samfund og nation. Dette fordi, når Guds ånd vinder indpas gennem en sand vækkelse, med fornyede kristne og menigheder som følge, får den også kraft til at oprette Guds retfærdighed – Helligånden er nemlig også retfærdighedens Ånd:

 

Jes. 4, 3: Den, som er levnet i Zion og blevet tilovers i Jerusalem, skal kaldes hellig, enhver, der er indskrevet til Livet i Jerusalem,4: når Herren får aftvættet Zions Døtres Smuds og bortskyllet Jerusalems Blodskyld fra dets Midte med Doms og Udrensnings Ånd.5: Da skaber Herren over hvert et Sted på Zions Bjerg og over dets Festforsamlinger en Sky om Dagen og Røg med luende Ildskær om Natten; thi over alt, hvad herligt er, skal der være et Dække

 

Jes. 11, 2: og Herrens Ånd skal hvile over ham, Visdoms og Forstands Ånd, Råds og Styrkes Ånd, Herrens Kundskabs og Frygts Ånd.3: Hans Hu står til Herrens Frygt; han dømmer ej efter, hvad Øjnene ser, skønner ej efter, hvad Ørene hører. 4: Han dømmer de ringe med Retfærd, fælder redelig Dom over Landets arme. Voldsmanden slår han med Mundens Ris, gudløse dræber han med Læbernes Ånde.

 

Joh. 16, 8: Og når han kommer, skal han overbevise Verden om Synd og om Retfærdighed og om Dom

 

Hvis Guds menighed er blevet fornyet på denne måde, kan den også gå ind med en præstegerning for verden foran Guds trone og bede for udbredelsen af Guds rige:

1 Tim. 2, 8: Så vil jeg da, at Mændene på ethvert Sted, hvor de bede, skulle opløfte fromme (anden oversættelse: hellige) Hænder uden Vrede og Trætte.

 

Må Gud give os sådan en vækkelse!

 

Tilbage til listen med prædikenerne

 

Tilbage til hovedmenuen med ”den brølende løve”

 

 

 

 

kamagra australia cialis generika cialis bestellen kamagra 100mg cialis preise cialis kaufen viagra online kaufen kamagra bestellen levitra generika kamagra oral jelly achat cialis kamagra pas cher levitra 20 kamagra oral jelly viagra femme cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance viagra sans ordonnance cialis generique viagra pfizer viagra pour homme viagra pas cher viagra generique kamagra gel kamagra prix acheter cialis
Super Kamagra Viagra online kaufen Testosteron Viagra rezeptfrei Viagra bestellen Cialis Original rezeptfrei Viagra kaufen Generika Testpakete Viagra bestellen Cialis kaufen Zyban Generika Cialis Beipackzettel Viagra Original Original Testpakete Oral Jelly Kamagra Cialis und Alkohol Cialis Soft Lida daidaihua acheter viagra Viagra acheter viagra Viagra acheter viagra
viagra cialis 20 mg cialis generico acquisto viagra kamagra prezzo viagra generico levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta cialis generika levitra generika kamagra gelkamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
timberland schuhe timberland wien timberland schuhe damen timberland boots timberland femme timberland boots timberland noir timberland shoes timberland homme timberland chaussure timberland schoenen timberland shoes timberland boots
Cialis oder Viagra Gegen Rauchen Viagra ohne Rezept Schlankheitsmittel Kamagra Brausetabletten kaufen Viagra pille Cialis Tadalafil Viagra rezeptfrei kaufen Cialis rezeptfrei Erfahrungen Viagra Generka Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Kaufen Kamagra Kamagra Sildenafil Erfahrungen Kamagra 100mg Viagra und Cialis Online Viagra Nebenwirkung Erfahrungen Super Kamagra Cialis kaufen Potenzmittel Viagra Lida kaufen Erfahrungen Levitra Original Viagra Cialis
adidas nmd ray ban outlet nike roshe run flyknit Potenzmittel rezeptfrei kaufen Cialis Generika Voordelen van viagra gafas de sol ray ban baratas Acheter Generic Propecia cialis generika nike air force 1 blancas adidas nmd r1 timberland skor adidas stan smith femme timberland montreal adidas nmd r1 Acheter Generic Levitra acquisto viagra mbt barcelona
viagra tablets australia cialis online australia kamagra 100mg oral jelly australia viagra for sale australia cialis daily australia kamagra gel australia levitra online australia viagra priser apotek levitra virkning cialis en om dagen viagra virkning kamagra bivirkninger cialis online danmark kamagra 100mg preis cialis patent cialis erfahrungen
cialis generika kamagra australia cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg prix cialis cialis generique kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly Acquistare Propecia Generico Test Pacchetti Generica Acquistare Viagra Strips Kamagra Oral Jelly Priligy Dapoxetina Generico Viagra Originale Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Kamagra Soft Tabs Viagra Originale 100mg Levitra Generico Levitra Originale Acquistare Test Pacchetti originale viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100