Den nye pagt

 

Størstedelen af nutidens ”bibeltroende” evangelikale kristne forsøger at tjene 2 guder samtidigt:

 

·                     Den ene Gud er del af treenigheden, sammen med Jesus Kristus, Guds søn, og Helligånden.

 

·                     Den anden gud er det politiske Israels gud, som retfærdiggør krig og vold og som er ikke en del af treenigheden. Det er den gamle pagts gud, taget ud af den frelseshistoriske sammenhæng og som derfor bærer træk af muslimernes gud, ”allah”, i stedet for den Levende Gud sådan som den har åbenbaret sig gennem Jesus Kristus, Guds udtrykte billede.

 

Hvordan kan vi undgå at forblive i denne anden guds afgudsdyrkelse?

Hvordan kan vi sikre os at være udelukkende på den rigtige Guds side?

 

Ved at tjene Gud i den nye pagts lovmæssigheder.

 

Dertil hører

I. At man læser hele Bibelen i en åndelig, ikke i en bogstavelig forstand. Det Gamle Testamente skal forstås i den nye pagts ånd, ud fra det, som Jesus Kristus lærte, da Han underviste på jorden. Dette indebærer, at man tror at alle Guds løfter, også dem fra det Gamle Testamente, er gyldige for os kristne gennem udelukkende Jesus Kristus og dette i en åndelig forstand

 

2. Korinther 3,6 som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt, ikke bogstavens, men Åndens; for bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende.

 

1. Korinter 2, 9-16 Men som der står skrevet: Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte,  det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham, v10  det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. v11  For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. v12  Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. v13  Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. v14  Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok. v15  Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen; v16  for »hvem kender Herrens tanker og kan belære ham?« Men vi har Kristi tanker.

 

Gud har ikke et Jesus-Kristus-evangelie på den ene side for os og så et særligt program for det politiske Israel på den anden side, som dispensationalismen lærer. Alle forjættelser, alle løfter er opfyldt udelukkende i Kristus, der er ikke nogle ekstra-numre tilbage til et politisk Israel! 

 

2. Korinter 1, 20 for alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Derfor siger vi også ved ham vort amen, Gud til ære.

 

Guds Israel er noget helt andet end det politiske Israel. Guds løfter er givet menneskene for at kunne erfare opstandelseskraften, ikke for at kunne besejre en fjende på politisk eller militærisk vis. Det gælder om at få del i Guds natur, ikke i Guds hævn.

 

2. Petrus 1, 4 og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur.

 

II. I den nye pagt nytter det ikke at være del af den eller den gruppe

 

Rømer 2,28-29 For jøde er man ikke i det ydre, og omskærelse er ikke det, som ses på kroppen. v29  Jøde er man i det indre, og omskåret er den, som er det i sit hjerte, i Ånden, ikke efter bogstaven. Hans ros kommer fra Gud, ikke fra mennesker.

 

Åbenbaring 2,9 Jeg kender din trængsel og din fattigdom – men rig er du! – og jeg ved, at du spottes af dem, der påstår at være jøder og ikke er det, men er Satans synagoge. Åbenbaring 3,9 Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men lyver; jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig.

 

III. At man tror på frelsesmuligheden og muligheden at erfare Guds herlighed for alle mennesker gennem udelukkende tro i Jesus Kristus

 

Efeser 1,10 om den frelsesplan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske.

 

Johannes 14,6 Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

 

Apostlenes Gerninger 4, 12 Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan (”må” i den oprindelige græske tekst) blive frelst ved.«

 

Markus 16,16 Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.

 

2. Korinter 4, 6 Thi Gud, der sagde: »Af mørke skal lys skinne frem,« han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt.

 

1. Timoteus 2, 1-7 Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker; v2  bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed. v3  Det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser, v4  som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. v5  For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, v6  som gav sig selv som løsesum for alle – det var vidnesbyrdet, da tiden var inde. v7  For det vidnesbyrd blev jeg indsat som forkynder og apostel – jeg taler sandhed, jeg lyver ikke – og som hedningers lærer i tro og sandhed.

 

2. Korinter 3,16-18 »Men hver gang én vender om til Herren, tages sløret bort« v17  – »Herren« er Ånden, og hvor Herrens ånd er, dér er der frihed. v18  Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.

 

1. Timoteus 3,16 Og uimodsigelig stor er gudsfrygtens hemmelighed: Han blevåbenbaret i kødet, retfærdiggjort i Ånden, set af englene, prædiket blandt folkene, troet i verden, taget op i herligheden.

 

Apostlenes Gerninger 20,21 Både for jøder og grækere har jeg vidnet om omvendelsen til Gud og om troen på vor Herre Jesus.

 

Kolossenserne 2, 9 For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod

 

Mattæus 5,38-48 I har hørt, at der er sagt: ›Øje for øje og tand for tand.‹ v39  Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. v40  Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. v41  Og vil nogen tvinge dig til at følge ham én mil, så gå to mil med ham. v42  Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. v43  I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ v44  Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, v45  for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. v46  Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. v47  Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. v48  Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!

 

IV. Den nye pagt handler om frelse gennem syndsforladelse og helliggørelse, ikke med politiske eller militæriske sejre. Menneskets største problem, nemlig synden, har Gud fundet en løsning for: Jesu død på korset og muligheden til et nyt liv i Helligånden.

 

Rømer 11,26+27 (for ordet ”” står på græsk ”houtos” som betyder ”på denne måde”, ”således” og ikke ”derefter”) så skal hele Israel frelses – som der står skrevet:Befrieren skal komme fra Zion, han fjerner ugudelighed fra Jakob. v27  Dette er min pagt med dem,  når jeg tager deres synder bort.

 

Mattæus 1,21 b …han skal frelse sit folk fra dets synder.

 

1. Timoteus 1,15 b For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største.

 

Hebræer 8 De tjener ved en helligdom, der kun er en efterligning og en skygge af den himmelske, fremstillet efter de anvisninger, Gud gav Moses, da han skulle rejse Åbenbaringsteltet. Han sagde: »Sørg for at lave alt efter det forbillede, du fik at se på bjerget.« v6  Men nu har Kristus fået en langt højere tjeneste, idet han er formidler af en bedre pagt, der er lovfæstet ved bedre løfter. v7  For havde den første pagt ikke været at dadle, havde der ikke været brug for en anden i stedet. v8  For han dadler dem under den første pagt, når han siger: »Der skal komme dage, siger Herren, da jeg opretter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, v9  en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De blev ikke i min pagt, derfor lod jeg hånt om dem, siger Herren. v10  Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. v11  Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige: ›Kend Herren!‹ For alle kender mig, fra den mindste til den største. v12  Jeg tilgiver deres uret og husker ikke længere på deres syndv13  Ved at tale om en ny pagt har han gjort den tidligere forældet; men det, som er gjort forældet og er gammelt, er nær ved at forsvinde.

 

1. Petrus 1,9-12 når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse.v10  Det var denne frelse, profeterne granskede efter og grundede over, når de profeterede om den nåde, som I skulle få; v11  de grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. v12  Det blev åbenbaret for dem, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer af dem, der ved Helligånden, sendt fra himlen, har bragt jer evangeliet – alt det, som englene begærer at få indblik i.

 

Titus 2, 11+12 For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker v12  og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden

 

V. At man tror på et Guds rige som er åndelig, ”himmelsk” og ikke politisk (til trods for at vækkelser mm. selv sagt fører omfattende politiske omvæltninger med sig i det lange løb)

 

Hebræer 11,13-16 Med troen i behold døde alle disse uden at have fået løfterne opfyldt; de havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. v14  Men de, der siger noget sådant, giver dermed til kende, at de søger et fædreland. v15  Hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage; v16  men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem eller ved at kaldes deres Gud. For han har allerede grundlagt en by til dem.

 

Mattæus 26,52 Da sagde Jesus til ham: »Stik dit sværd i skeden! For alle, der griber til sværd, skal falde for sværd.

 

2. Petrus 3, 7-13 Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. v8  Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er én dag som tusind år, og tusind år som én dag. v9  Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. v10  Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. v11  Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, v12  mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer og elementerne komme i brand og smelte. v13  Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor.

 

VI. Alle evangelier, der fraviger fra den nye pagts lovmæssigheder, er falske

 

Galater 1,8-10 Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. v9  Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen: Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han. v10  Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener.

 

VII. I den nye pagt findes der kun 1 Israel: Nemlig ”Guds Israel” (Gal. 6,12)

 

Lukas 9,54-55 Han har taget sig af sin tjener Israel
      og husker på sin barmhjertighed
       v55  – som han tilsagde vore fædre –
      mod Abraham og hans slægt til evig tid.

 

Rømer 9,22-33 Og hvad nu, om Gud, der vil vise sin vrede og åbenbare sin magt, i stor langmodighed har båret over med de kar, som var genstand for hans vrede og bestemt til ødelæggelse, v23  og gjort det for at åbenbare, hvor rig hans herlighed er over de kar, som han har forbarmet sig over, og som han forud havde bestemt til herlighed? v24  Dertil kaldte han også os, ikke kun blandt jøder, men også blandt hedninger v25  – som det hedder hos Hoseas:
      Jeg vil kalde Ikke-Mit-Folk Mit-Folk,
      og kalde Ikke-Elsket Elsket;
       v26  og dér, hvor det lød til dem:
      I er ikke mit folk,
      dér skal de kaldes
      den levende Guds børn.
v27  Men om Israel råber Esajas: »Selv om Israels børn er talrige som havets sand, skal kun en rest frelses; v28  for Herren har besluttet at gøre regnskabet op på jorden.« v29  Som Esajas også forud har sagt:
      Havde ikke Hærskarers Herre
      levnet os efterkommere,
      var vi blevet som Sodoma
      og havde lignet Gomorra.

v30  Hvad skal vi så sige? Jo, at hedninger, som ikke stræbte efter retfærdighed, opnåede retfærdighed, men vel at mærke retfærdighed af tro. v31  Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til en sådan lov. v32  Og hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den af tro, men som om den kunne fås af gerninger. De stødte an mod anstødsstenen, v33  som der står skrevet:
      Se, i Zion lægger jeg en anstødssten,
      en klippe til at snuble over.
      Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.

 

Rømer 11,5-7 Sådan er der også i vor tid blevet en rest tilbage, som er udvalgt af nåde. v6  Og er det ved nåde, er det ikke længere af gerninger; ellers ville nåden jo ikke længere være nåde. v7  Hvad kan vi da slutte heraf? At det, som Israel stræber efter, har det ikke opnået, men de udvalgte har opnået det. De andre blev forhærdet

 

Det politiske Israel bliver tit forsvaret med Ezekiel 20,34 Jeg fører jer bort fra folkene, og med stærk hånd og løftet arm og med udøst harme samler jeg jer fra de lande, hvor I blev spredt og med Ezekiel 36,24 Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land.

 

Men hvis Paulus havde forkyndet en fremtid for et politisk Israel, så havde han ikke haft de mange problemer med jøderne i hans tid. Det ”Israels håb” som Pauls forkyndte, var derimod af åndelig natur, det havde med frelse gennem syndsforladelse og helliggørelse at gøre, ikke med politiske tydninger af Bibelens forjættelser. 

 

Apostlenes Gerninger 28,19-31 Men jøderne gjorde indsigelse, og jeg blev nødt til at indanke min sag for kejseren, dog ikke fordi jeg havde noget at anklage mit folk for. v20  Det er altså grunden til, at jeg har bedt om at måtte træffe jer og tale til jer; for jeg bærer denne lænke på grund af Israels håbv21  De svarede: »Vi har ikke fået noget brev om dig fra Judæa, og der er heller ikke kommet nogen af vore brødre, som har fortalt eller sagt noget ondt om dig. v22  Men vi ønsker at høre af din egen mund, hvad du har i sinde. For vi ved, at dette parti vækker modsigelse alle vegne.« v23  Efter at have aftalt en dag med ham kom der endnu flere til ham på hans bopæl; og fra tidlig morgen og helt til aften forklarede og vidnede han for dem om Guds rige, og ud fra Moseloven og profeterne søgte han at overbevise dem om Jesus. v24  Nogle blev overbevist af hans ord, men andre troede ikke. v25  Under indbyrdes uenighed brød de op, og Paulus sagde det ene ord til dem: »Med rette har Helligånden ved profeten Esajas talt til jeres fædre v26  og sagt:
      Gå hen til dette folk, og sig:
      I skal høre og høre, men intet fatte,
      I skal se og se, men intet forstå.
       v27  For dette folks hjerte er dækket med fedt,
      og med ørerne hører de tungt,
      og deres øjne har de lukket til,
      for at de ikke skal se med øjnene,
      høre med ørerne og fatte med hjertet
      og vende om, så jeg må helbrede dem.
v28  Derfor skal I vide, at denne frelse fra Gud er sendt til hedningerne; og de skal høre!« v29   Da han havde sagt dette, gik jøderne bort under stor indbyrdes strid. v30  Paulus blev nu hele to år i sin lejede bolig og tog imod alle, der kom til ham. v31  Han prædikede om Guds rige og lærte dem om Herren Jesus Kristus, med fuld frimodighed, uden hindring.

 

Konklusion

 

Alle kristne vil have en tilbøjelighed at fatte sympati for ”Israel”, fordi jøderner er de kristnes gamle storebror. Med rette ærgrer man sig over den ensidige (ateistisk-ventreorienterede) medieomtale i mellemøstkonflikten, som tit tenderer at tage det politiske Israels fjenders side. Dietrich Bonhoeffer (som altså ikke var dispensationalist!) sagde angående jødeforfølgelsen i Tyskland, at hvis man tolererede den, så ville man også tolerere forfølgelsen af kristne. I virkeligheden var det nemlig sådan, at djævelen hellere ville have tilintetgjort kirken (og det havde også været det næste skridt), men det er nemmere for ham at forfølge jøderne.

 

Dispensationalismen lærer, at kirken er bare en ca. 2000 år lang ”parantese” i Israels historie, når hedningernes tid er fuldendt (Rom.11,25), og nådens tid er forbi, så kører Gud igen med ”Israel” (som man så mener, er det politiske Israel). Men ifølge Romerbrevets 4. kapitel er det i virkeligheden sådan, at det politiske/historiske Israel var en parantese, mens dem, der tror lige som Abraham (Abrahams sande efterkommere) er det, Gud er interesseret i. Abraham fik nemlig en pagt med Gud før Israel kom til at eksistere, og det er gennem en tro lige som Abrahams at alle frelses, jøder eller ikke jøder.

 

Gud har afskaffet ”skillevæggen” (Efeser 2,14) og gjort af 2 folk ét (Efeser 2,15-17). I Kristus har Gud kun ét ejendomsfolk (Efeser 1,14), ét tempel (Efeser 2, 21), som opbygges til én Guds bolig i Ånden (Efeser 2,22). Dette er ikke en ”undtagelsestilstand”, en ektra-ordning, kun for ”kirken” som altså skulle være en ”parantese” ifølge dispensationalismen, men tværtimod gælder det også for jøderne, som kommer til tro i Jesus: ”Thi ved ham (Jesus) har vi, begge parter (altså eks-hedningerne og eks-jøderne), adgang til Faderen” (Efeser 2,18). Udtrykket ”begge parter” gentages i Efeser 2 (2,14+16+18).

 

I virkeligheden er enhver kristen, som har Helligånden, ”jøde” i Guds øjne (Rom.2,28-29) og hører til ”Guds Israel” (Gal. 6,16). Alle som ikke har Helligånden, er bare religiøse, være det sig jødisk eller ”kristen” (Rom. 8, 9).

 

Evangeliet taber af dens troværdighed, når kristne går hen og beskæftiger sig 50 % af tiden med det politiske Israel. Selvsagt skal vi elske jøderne, fordi ”de er elskede for fædrenes skyld” som Paulus siger i Romer 11,28, og fordi vi i det hele taget skal elske alle mennesker. Jøderne er givetvis noget interessant for os kristne, fordi de jo har de samme rødder som os og vi er blevet ”indpodet” i det ”ædle” oliventræ (Rom.11,24). Jøderne er som sagt de kristnes storebror. Men udvælgelsen sker i den nye pagt ikke ”genetisk” (efter ”kødets vilje”), men gennem troen og Helligånden. ”De blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud” (Johannesevangeliet 1,13). Vi er Guds ejendomsfolk, ikke på grund af en afstamning fra Abraham, men på grund af Abrahams tro. Enhver jøde, som omfavner denne tro, den nye pagts tro, evangeliet gennem Jesus Kristus og døbes i Helligånden, bliver således gen-indpodet i det rigtige oliventræ (Rom. 11,24 b: ”...hvor meget snarere skal da ikke de andre (joderne) indpodes i deres eget oliventræ, som de af naturen (genetisk) hører til.”).

 

Det handler ikke om at støtte en ”erstatningsteologi”, ifølge hvilken kirken ”erstatter” det historiske Israel. Bibelen lærer derimod at der findes et nyt Israel, som består udelukkende af mennesker, som er blevet en del af ”det nye menneske”, nemlig den ”sidste Adam” i Romer 5, som er Kristus. Nøglevers for dette er Efeser 2, 15 og 16:

 

Ved sit kød afskaffende han nemlig loven med dens bud og forskrifter, for at han i sig kunne skabe de to til ét nyt menneske og stifte fred og bringe begge parter, forenede i ét legeme, forligelse med Gud ved korset, da han ved dette dræbte fjendskabet.

 

Fjendskabet” var både hedningerne og jøderne imellem og også Gud og menneskeheden i den første Adam imellem.  

 

Både dispensationalismen og erstatningsteologien er falske. Kristendommen er budskabet om en ny menneskehed i Kristus. Evangeliet er budskabet om muligheden at blive ”menneskelige” jævnfør Guds sidste Adam, Kristus, ”menneskesønnen”, gennem den Helligånds indvendigt fra virkende helliggørelses- og opstandelseskraft. Helligånden er ”panten” som er vores adgang til den sidste store genetiske transformation, nemlig når vort legeme får iført ”uforkrænkeligheds”-faktoren (1. Kor. 15,50-54). Dette er det egentlige ”Israel”, Guds ejendomsfolk, Jesus-menneskeheden iført uforkrænkeligheden og udødeligheden. Og dette er genstand for ”den nye pagt”, som er Guds sidste ord, Hans sidste testamente, lige som Jesus er Guds ”sidste Adam” (Rom. 5), der kommer ikke noget nyt efter bortrykkelsen eller efter Harmageddon eller hvad dispensationalisterne ellers måtte mene.   

 

 

 

Tilbage til liste med prædiker/tekster

 

 

 

 

 

 

 

kamagra australia cialis generika cialis bestellen kamagra 100mg cialis preise cialis kaufen viagra online kaufen kamagra bestellen levitra generika kamagra oral jelly achat cialis kamagra pas cher levitra 20 kamagra oral jelly viagra femme cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance viagra sans ordonnance cialis generique viagra pfizer viagra pour homme viagra pas cher viagra generique kamagra gel kamagra prix acheter cialis
Super Kamagra Viagra online kaufen Testosteron Viagra rezeptfrei Viagra bestellen Cialis Original rezeptfrei Viagra kaufen Generika Testpakete Viagra bestellen Cialis kaufen Zyban Generika Cialis Beipackzettel Viagra Original Original Testpakete Oral Jelly Kamagra Cialis und Alkohol Cialis Soft Lida daidaihua acheter viagra Viagra acheter viagra Viagra acheter viagra
viagra cialis 20 mg cialis generico acquisto viagra kamagra prezzo viagra generico levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta cialis generika levitra generika kamagra gelkamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
timberland schuhe timberland wien timberland schuhe damen timberland boots timberland femme timberland boots timberland noir timberland shoes timberland homme timberland chaussure timberland schoenen timberland shoes timberland boots
Cialis oder Viagra Gegen Rauchen Viagra ohne Rezept Schlankheitsmittel Kamagra Brausetabletten kaufen Viagra pille Cialis Tadalafil Viagra rezeptfrei kaufen Cialis rezeptfrei Erfahrungen Viagra Generka Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Kaufen Kamagra Kamagra Sildenafil Erfahrungen Kamagra 100mg Viagra und Cialis Online Viagra Nebenwirkung Erfahrungen Super Kamagra Cialis kaufen Potenzmittel Viagra Lida kaufen Erfahrungen Levitra Original Viagra Cialis
adidas nmd ray ban outlet nike roshe run flyknit Potenzmittel rezeptfrei kaufen Cialis Generika Voordelen van viagra gafas de sol ray ban baratas Acheter Generic Propecia cialis generika nike air force 1 blancas adidas nmd r1 timberland skor adidas stan smith femme timberland montreal adidas nmd r1 Acheter Generic Levitra acquisto viagra mbt barcelona
viagra tablets australia cialis online australia kamagra 100mg oral jelly australia viagra for sale australia cialis daily australia kamagra gel australia levitra online australia viagra priser apotek levitra virkning cialis en om dagen viagra virkning kamagra bivirkninger cialis online danmark kamagra 100mg preis cialis patent cialis erfahrungen
cialis generika kamagra australia cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg prix cialis cialis generique kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly Acquistare Propecia Generico Test Pacchetti Generica Acquistare Viagra Strips Kamagra Oral Jelly Priligy Dapoxetina Generico Viagra Originale Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Kamagra Soft Tabs Viagra Originale 100mg Levitra Generico Levitra Originale Acquistare Test Pacchetti originale viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100