Min vision om hur jag som pastor/föreståndare kunde få kyrkan/församlingen till att växa

 

Mathias Graul, 2010-11-09

 

1.                  Inspirera till ny (gammal) tro och förnyat böneliv, baserat på Guds löften

 

Det är sådant, att många har en bild av en Kristus, som bara kallar till att man skall dö ihop med honom och förstår inte, att vi dödar med honom för att leva ett nytt liv. Detta för att der finns en snedvridning av läran om att döda i Kristus, som är demonisk inspirerat. Många brukar så Romer 8,28 för att resignera i stället för att få uppmuntring i lidelser. De säger så: Ja, väl måste jag finna mig i detta, för att ”allt skall jo samverka till det bästa!” men så glömmer de, att vi som kristna har möjligheten att ”knacka ” hos Gud vid ihållande bön (Lukas 11,9). Många kristna befinner sig i en ”from resignation” i stället för att bruka de löften, som Gud har gett oss för att vi skulle kunna påverka honom – samtidig med att vi genom detta själv blir förändrat, för att löftena är jo till dem som är rättfärdig foran Gud, och då kommer det människa, som på det sättet kampar med Gud, att vara noggrann med heliggörelsen, för inte att missa en möjlighet att få löftena att funka.

 

Vi har ofta ett ”quietistisk”, platonsk sätt att uppfatta båda Kristus och tron, men Kristus var mycket passionerat och mänskligt i sitt böneliv, som man kan se i Hebreer 5,7: ”Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. ”Man kan faktisk säga, att uppståndelsen är ett resultat av bön, inte bara något som Gud hade planerat förut (fast det självklart också är sant). Men det är inte bara någon automatik. Gud önskar att vi skall kampa med honom och vara mycket engagerade i bön. På det sättet kan en församling komma på en spännande resa, var man upplever resultaten av bön och växer i tron.

 

Många tror också (på ett nästan lite gran calvinistisk sätt) att vi bara skall vara tacksamma, om vi blir frälsta, och sedan har vi inte anspråk på något som vidrör livet här på jorden. Men fast huvudaspekten ligger på livet efter döden, så har vi många löften för livet här och nu, för Gud vill jo att vi kan arbeta för honom, och då behöver vi den uppmuntran som resultaten på bön ger också i de dagliga aspekterna av vore liv, av vore behov. T.ex. säger Jesus i Johannes 16: ”Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig.” Jesus vill alltså ha, att vi skall be om ”något”, om saker som vi önskar oss. Till detta skall människor i församlingen hjälpa varandra och ge stöd (Gal. 6,2) till varandra (bära varandras börder) i stället för att döma dem, som inte har fått synliga resultaten på sina böner ännu, något som trosrörelsen har blivit kritiserat för (kanske också med rätta).

 

För att inspirera till detta, ville jag i mina predikningar bruka och förklara många av Guds löften och på det sättet belysa positiva sidor av tron, samtidig med att jag också ville belysa några snedvridningar, på grund av hvilka löften har blivit ”stulna” från kyrkan.

 

En schweizisk evangelist skrev engång: ”Bara trons väg är säkert, otillgänglig för fienden”. Det är denne ”trons väg”, trosvissheten, trosmedvetenheten, som jag önskar att uppträna en församling till.

 

2.                  Förklara, vem Kristus är

 

I 2. Korinter 11 skriver Paulus sådan här från v. 2: ”eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.” och i 2. Joh.7-9 läser vi: ”Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. 8 Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.”

 

I sitt mästerverk ”Jerusalem” berättar Selma Lagerlöf, hur några kristna blev vilselett genom en from men demonisk fel kopia av Kristus. Det som såg ut som Kristus i en vision i Dalarna, visade sig (i Jerusalem) att vara en dervish, vis enda föremål var att föra människor i en vill religiös trance. Guds fiende har hela tiden interesse att inspirera oss till att följa en platonisk, änglaaktig och främmande Kristus, för att stjäla det från kyrkan som är dens kraft: Den Kristus, som har kommit i köttet, som är prototypen av en ny mänsklighet och som är den enda, i vem uppståndelseskraften verkar. I verkligheten är kristendomen nämligen en radikal form av en ny humanism. Alla människor är dömda på grund av synden i den första Adam, men sedan så skickar Gud den andra Adam (som är född på ett övernaturligt sätt), och säger: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. (Mt. 3,17) och alla som vill vara människor jämför Guds protokoll, skall påkläda sig denna nya människa (Kol. 3,9). Men vi kristna blir ofta lurat med en änglaaktig fel kopia i stället och då blir hela evangeliet ett änglarnas evangelium (Gal. 1,8) och kristendom i sämste fall en skammens religion liksom andra religioner (Fil. 3,2).

 

Kyrkan behöver därför förstå vem Kristus är jämför Bibeln och Hans person skall vara central i predikningarna. Detta är också grundlaget för ett fruktbart samarbete med andra trossamfund i anden från Johannes 17. När den sanne Kristus blir stor i en kyrka, då blir religiösa traditioner, som Gud inte har intresse i alls, obetydliga; och man behöver i de flesta tillfällen inte angripa dessa direkte (något som bara skulle få folk att bli förnärmade), bara man gör den sanne Kristus stor, då flyr religionen ut av församlingen. 

 

3.                  Styrka kärleksband i kyrkan

 

När en kyrka kommer att tränas i att praktisera kärleken, faller generations- och andra klyfter bort och då kommer andra utifrån att upptäcka den sanne Kristus – i vem där inte finns skillnader. ”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus” skriver Paulus i Gal. 3,28. Självklart är det viktigt att ha ett särskilt ungdomsarbete och söndagsskola för barn och så vidare, men man kan t.ex. anlita ungdomarna (som är blivit kristna) att besöka de gamla från kyrkan, läsa Bibeln med dem, och be med dem. Detta är en viktig erfarenhet, var man känner enheten av Kristi kropp på sin egen kropp. På det sätt praktiseras denna enhet och när man bekänner sig till Kristi kropp, då bekänner Han sig också till oss. ”Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen” säger Herren själv i Mt.10,32. Detta är dock inte bara evangelistisk aktivitet, men också praktiseringen av enheten i Kristi kropp, hans kyrka. Detta är något som man kommer att prata om i ett samhälle och Gud skall göra sitt till för att en sådan kyrka växer.

 

4.                  Träna apologetisk och genomföra evangelisationsveckor

 

Fast det är Gud, som är huvudansvarlig för växten, så har vi också ansvaret att vara beredda att försvara tron foran människorna. Vi måste känna till filosofiska strömningar som finns i samhället och de alternativen från bibelinspirerat kristendom. Man kan också direkte bruka apologetiska ämnen som ett tema för en serie av evangelisationskväller: T.ex. ”Existentialismen och Bibeln sett i kontrast” eller ”Meningslöshetens ande i nutiden” osv. Det behöver inte vara intellektualiserande, men kan vara något, alla kan profitera av (om man brukar goda illustrationer) och få deras tro styrkt och folk kan komma till tro på det sättet.

 

Dessutom kan man hålla evangelisationsveckor, var man har en evangelisationskväll varje kväll i en vecka. Jag skulle så vilja hålla evangelisationsföredrag med ett genomgående ämne, något som man har aviserat och inbjudit i samhället förut. Et böneteam är aktivt parallelt under varje kväll i ett särskilt rum i kyrkan. Några medlemmar från kyrkan (som är blivit tränade lite gran förut i löpet av några särskilda undervisningskväller) fungerar som själavarder och kan föra människorna till Kristus i bön, när inbjudningen ges. Detta resulterar båda i direkte växt och i en apologetisk styrkning av församlingen, för att varje föredrag är jo samtidigt också en apologetisk undervisning på ett sätt.

 

5.                  Erbjuda själavård

 

Många kommer för första gången till en kyrka, men i stället för möjligheten, att man ber tillsammans med dem för deras liv, får de kanske en grattis matkupong (som också är ett tecken på kärleken, men det första hade nu varit viktigare!). Vi är några gånger också för fina och kultiverade och vill inte vara som några församlingar var man praktiserar en sorts manipulerande själavårdspraktik var det är liksom obligatorisk att vältas omkull (något som några gånger kan vara genuint, men inte när det blir en sorts tradition). I alla fall måste vi sörja för att praktisera en god hyrde tjänst och detta är något som några i en församling skulle inspireras och kanske även tränas lite gran till.

 

6.                  Uppmuntrar till att vara modiga i den Heliga Anden, och drömma drömmar

 

Långt ifrån att kultivera en atmosfär, var där hela tiden skall hända något nytt och spännande och på det sättet en ohälsosam förväntning, skall kristna uppmuntras att kunna praktisera en tro, som kan flytta berg (Mt. 17,20) och som skär igenom och som inspirerar till inte att följa huvudströmningarna i världen eller ändå i kyrkliga förhållanden men i stället utveckla nya (gamla) trons principer och trons visioner. Vi skall alla få möjligheten att fly från vår egen ”egyptisk” slaveri och upprätta en andens alternativ i öknen. Anden gör levande – inte emot ordet, men i samklang med det, och den gör ordet levande. Genom detta sätt att låta anden ta över ett människans liv, ger vi till denna människa möjligheten att uppnå sin fullbörda potential i Guds rike och i samhället. Den Heliga Ande skall inte brukas för att inneslutar människor i ett andligt ghetto, men i stället skall den föra människor till att älska den världen, som Gud också älskar (nämligen den världen, som lider) och åtskilja sig från den världen, som är i fiendskap med Gud (nämligen den världen, som profiterar från orättvisa förhållanden, förtryck och utnyttja). På det sättet kan man även inspirera till diakoniska tjänster och social medvetenhet. 

 

 

 

Tillbaka till listan med prediknar/bibelstudier

 

 

 

kamagra australia cialis generika cialis bestellen kamagra 100mg cialis preise cialis kaufen viagra online kaufen kamagra bestellen levitra generika kamagra oral jelly achat cialis kamagra pas cher levitra 20 kamagra oral jelly viagra femme cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance viagra sans ordonnance cialis generique viagra pfizer viagra pour homme viagra pas cher viagra generique kamagra gel kamagra prix acheter cialis
Super Kamagra Viagra online kaufen Testosteron Viagra rezeptfrei Viagra bestellen Cialis Original rezeptfrei Viagra kaufen Generika Testpakete Viagra bestellen Cialis kaufen Zyban Generika Cialis Beipackzettel Viagra Original Original Testpakete Oral Jelly Kamagra Cialis und Alkohol Cialis Soft Lida daidaihua acheter viagra Viagra acheter viagra Viagra acheter viagra
viagra cialis 20 mg cialis generico acquisto viagra kamagra prezzo viagra generico levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta cialis generika levitra generika kamagra gelkamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
timberland schuhe timberland wien timberland schuhe damen timberland boots timberland femme timberland boots timberland noir timberland shoes timberland homme timberland chaussure timberland schoenen timberland shoes timberland boots
Cialis oder Viagra Gegen Rauchen Viagra ohne Rezept Schlankheitsmittel Kamagra Brausetabletten kaufen Viagra pille Cialis Tadalafil Viagra rezeptfrei kaufen Cialis rezeptfrei Erfahrungen Viagra Generka Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Kaufen Kamagra Kamagra Sildenafil Erfahrungen Kamagra 100mg Viagra und Cialis Online Viagra Nebenwirkung Erfahrungen Super Kamagra Cialis kaufen Potenzmittel Viagra Lida kaufen Erfahrungen Levitra Original Viagra Cialis
adidas nmd ray ban outlet nike roshe run flyknit Potenzmittel rezeptfrei kaufen Cialis Generika Voordelen van viagra gafas de sol ray ban baratas Acheter Generic Propecia cialis generika nike air force 1 blancas adidas nmd r1 timberland skor adidas stan smith femme timberland montreal adidas nmd r1 Acheter Generic Levitra acquisto viagra mbt barcelona
viagra tablets australia cialis online australia kamagra 100mg oral jelly australia viagra for sale australia cialis daily australia kamagra gel australia levitra online australia viagra priser apotek levitra virkning cialis en om dagen viagra virkning kamagra bivirkninger cialis online danmark kamagra 100mg preis cialis patent cialis erfahrungen
cialis generika kamagra australia cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg prix cialis cialis generique kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly Acquistare Propecia Generico Test Pacchetti Generica Acquistare Viagra Strips Kamagra Oral Jelly Priligy Dapoxetina Generico Viagra Originale Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Kamagra Soft Tabs Viagra Originale 100mg Levitra Generico Levitra Originale Acquistare Test Pacchetti originale viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100