Hvordan kan jeg finde Gud?

 

Frelst i sidste øjeblik

 

Vinden suste voldsommere og voldsommere og regnen faldt stærkere og stærkere, da bilen nærmede sig den store bro, der krydsede Mississippi-floden. Men, hvad var det? En mand stod ved siden af sin bil og vinkede vildt med sin hvide skjorte. Han så meget tosset ud med sin nøgne overkrop og sine pjaskvåde bukser.

 

“Han er vist en gal fyr, der har tabt sin sunde fornuft!” tænkte bilisten, da han nærmede sig manden. “Måske er han endda en røver!”.

 

Bilisten havde allerede sin fod på speederen for at trykke den ned, da han næsten var kommet forbi manden. Men til sidst tænkte han sig dog om.

 

“Måske har han haft havari med sin bil og behøver hjælp!”

 

Langsomt kørte han de to til tre meter tilbage, som han var kørt forbi manden og åbnede sit vindue, men kun en lille smule. Manden pustede af anstrengelse og rystede af kulde, hans våde hår hang vildt ned over brillerne, der var fulde af regndråber. Ved dette syn blev bilisten endnu mere irriteret og tænkte til sig selv, “Han er dog en gal fyr, jeg må hellere køre videre!”, men lige da han ville gøre dette, kunne manden trække vejret dybt og så endelig udstøde en forklaring på, hvorfor han havde vinket med sit skjorte.

 

Da bilisten havde hørt denne forklaring, syntes han, at det mest fornuftige at gøre ville være at stille sin egen bil på tværs midt på kørselsvejen, tage sin egen skjorte af og begynde at vinke vildt med den sammen med manden, der først havde gjort dette.

 

Hvad var der mon sket? Den store bro var brudt sammen og flere biler, der havde ignoreret advarslen, kunne ikke standse, før de kom til det sted, hvor vejen endte.

 

I dette tilfælde var det til sidst let at overbevise bilisten, for det gjaldt jo hans liv på jorden. Det er derimod ikke så let at overbevise mennesker om noget, når det gælder livet bag døden.

 

Grunden er, at intet menneske kan føre et andet menneske til den dimension, der ligger bag døden og så føre det tilbage og sige: “Nu har du så set, hvad der foregår dér, og nu siger jeg til dig, hvad du skal gøre!”

 

Man er derfor nødt til at følge et lærdomssystem, der giver én en forklaring på, hvad der sker bag døden og hvordan man skal forholde sig for at komme til det sted bag døden, hvor der er godt og ikke til et sted, hvor der ikke er så godt, ja, hvor der måske er så forfærdeligt, at man kunne

holde det ud et eneste sekund. Og nu kommer så de forskellige religioner og sekter med deres forskellige lærdomssystemer og det forvirrer naturligvis menneskene endnu mere.

 

Mange når til sidst til den opfattelse, at når der alligevel ikke kan gives en 100% sikker viden om livet efter døden, så er det nok det klogeste at leve så “godt”, man kan, at udnytte den tid man har her på jorden efter sit eget hoved, smag og behag og ikke lade sig manipulere af nogen.

 

Andre derimod er ikke tilfredse med dette. De føler, at livet må have en mening, der går ud over den synlige dimension, at der må være noget, der føjer livets forskellige gåder sammen og giver et svar på eller oplysning om eksistensens gåde. Mon denne mening om livet kunne findes i et specielt esoterisk program, hvor man gennem forskellige øvelser kommer ind i en slags trancetilstand, eller skulle man hellere prøve at finde en Gud, der er ikke afhængig af ens egne følelser og oplevelser?

 

Uanset  hvilken vej du i øjeblikket er mest interesseret i, vil vi fra CRC gennem dette skrift give dig mulighed for at lære lidt om den Gud, Bibelen taler om. Måske siger du nu, at det må da være noget af det kedeligste, for det er jo kirkens Gud, den slags har vi jo haft længe her i landet, deri kan der ikke findes noget nyt og spændende.

 

Sådan tænkte Israelitterne også for længe siden. De syntes efterhånden, at det måtte være mere interessant at dyrke andre guder end den Gud, der havde ført dem ud fra Egypten. Men Gud kunne jo ikke gøre noget nyt og spændende med dem, fordi de netop havde vendt sig væk fra ham.

 

Profeten Esajas var overbevist om, at der var mange nye og spændende ting at opleve med Israels “gamle” Gud, hvis bare man lod ham være den eneste sande Gud igen. På grund af den viden, han havde om Gud, vidste han, at den elendige tilstand, Israel var kommet i, skyldtes deres dyrkelse af fremmede guder og hans ønske var, at Gud måtte overbevise dem om deres fejl og på ny åbenbare sig for dem: “Gid du ville flænge himlen og stige ned, så bjergene rystede foran dig, som når ild sætter kvas i brand og ild får vand til at koge, så dine fjender får dit navn at kende, og folkene skælver for dit ansigt, når du gør undere, som vi ikke havde ventet. Du stiger ned, så bjergene ryster foran dig; intet øre har nogen sinde hørt, intet øje har set en anden Gud end dig, som griber ind for den, der håber på ham!” (Es. 63, 20 -  64, 3).

 

Denne Gud er ikke en Gud, som menneskene kan placere på anklagebænken og beskylde ham “hvorfor har du tilladt dette og dette..?”. Denne Gud er tværtimod den Gud, der en gang efter døden skal anklage hver eneste af os og spørge: “...hvorfor har du ikke ledt efter mig, hvorfor har du ikke adlydt mine ord, hvorfor har du kun levet efter dit eget hoved...?” og vi skal ikke være i stand til at argumentere med ham. “Det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes” (Heb. 9, 27).

 

Det kunne være overraskende for dig, at Bibelens Gud slet ikke er interesseret i, at du begynder at blive lidt mere religiøs, opfører dig pænere og forsøger at holde Guds lov ved din egen kraft. I Romerbrevet skriver Paulus, at Gud stiller både jøderne (datidens fromme gudsdyrkere) og hedningerne (dem som ikke havde Guds ord) på samme trin: “Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud” (Rom. 3, 23). Grunden til dette er, at hvis jeg kunne nærme mig Gud ved at “leve bedre”, var det faktisk min egen standard, der var gyldig for alle mennesker, og så måtte jeg overbevise alle andre om at leve efter min standard. Men uanset hvor mange gange jeg ville øge min standard, ville den stadig være utilstrækkelig i Guds øjne; til hans hellighed rækker intet menneske.

 

Det, der adskiller dig fra Gud, er ikke først og fremmest den kendsgerning, at du har overtrådt hans hellige lov med dine gerninger, men at du er “ugudelig”, dvs., at din udødelige sjæl, der egentlig havde været bestemt af Gud til at leve sammen med ham i hans herlighed, er blevet komplet deformeret og næsten ukendelig i hans øjne. “For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker” (Rom. 1,18). (Bemærk: at først nævnes “ugudelighed”, derefter “uretfærdighed”).

 

Ja, Paulus går endda så vidt, at han siger: “Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede, ingen gør godt, ikke en eneste” (Rom. 3, 10- 12). Du siger måske: “Jeg ved, at jeg er ikke særlig from, men der må dog findes mennesker, Gud må finde nogen behag i!” Fra et grundlæggende bibelsk synspunkt forbliver det dog sådan, at der findes intet menneske, Gud kan finde noget godt i. “Så er der jo ingen vej til Gud!”, kunne man nu fortvivle. Men man skulle nu definere det nærmere: Der findes ingen menneskelig vej til Gud. Der findes ingen religion, som er opfundet af noget samfund, der kan danne en vej til Gud.

 

“Evangeliet”, (=det gode budskab), siger nu, at Gud ikke har opgivet menneskene, trods deres medfødte genstridighed imod hans lov og hans væsen. Han havde nemlig oprindelig skabt mennesket “i sit billede” for, at det skulle afspejle hans herlighed og leve i samvær med ham. Nu har Gud åbnet en vej tilbage gennem sin søn, Jesus Kristus. Jesus Kristus, der samtidigt var 100% Gud og 100% menneske, blev Guds offerlam. Han blev nemlig korsfæstet og dermed bar alle menneskenes synder og smerter som deres stedfortræder. Dette er den eneste “religiøse” handling, der er godkendt af Gud og som Gud finder behag i. Alle andre religiøse handlinger er enten grundfæstet i denne korsfæstelse af Jesus, eller afskyelige i Guds øjne.

 

Hvis fx et Jesus-troende menneske laver noget i den ånd, der står bag Jesu korsfæstelse, betyder det, at han eller hun er “død med Kristus” eller er “i Kristus” og derfor glæder sig Gud over dette menneskets gerninger og velsigner det. I sidstnævnte tilfælde ser Gud bag om dette menneskes egne begrænsninger og finder den opstandne Jesus levende i dette menneske. (Jesus er jo opstanden fra de døde, efter at han var blevet henrettet gennem korsfæstelse). “Jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i  troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig” (Galaterbrevet 2,19 - 20).

 

Det er klart, at hvis dette evangelium er sandt, at det så også må være den eneste vej til Gud:

“Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved” (Apostlenes Gerninger 4,12). Gud deler ikke menneskeheden på den måde, at én gruppe kan blive frelst gennem tro på Jesus, og andre grupper gennem forskellige religioner: “Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed...” (Rom. 3, 23-25).

 

Der er i dit liv ikke noget vigtigere end, at du gennem tro på Jesus Kristus bliver “deltager” i hans korsfæstelse og opstandelse. Ved Jesus Kristus får du ikke bare forsoning for dine synder, men du bliver også Guds barn og får evigt liv. Husk, at du under alle forhold skal leve evigt, og at det er dit valg, hvor du vil tilbringe evigheden. Bibelen skjuler ikke noget, når den beskriver tilværelsen for de mennesker, der har afvist troen på Jesus: “De er som skyer, der drives forbi af vindene uden at give regn, og som træer, der står uden frugt om efteråret, to gange døde og revet op med rode; de er som havets vilde bølger, der skummer af deres skam; de er som vildfarende stjerner, og dystert mørke venter dem til evig tid” (Judas brev 12b-13).

 

Gennem Jesus er vejen til Gud fri! Du kan finde Jesus ved at bede til ham, for han er “ikke langt borte fra en eneste af os” (Apostlenes Gerninger 17, 27). Husk, at du ikke ved, hvornår du skal dø. Dette kunne ske tidligere end du selv tror. Lyt til Esajas’ ord fra 55,6: “Søg HERREN, mens han findes, kald på ham, den stund han er nær!” Jesus har ikke noget imod, at du udfordrer ham. Han har intet behov for at manipulere andre, for han ved, at han er sandheden. I Johannes evangeliet 7,17 siger han: “Min lære er ikke min egen, men hans, som har sendt mig. Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv. Den, der taler af sig selv, søger sin egen ære.” Og i Salme 34, 9 skrives der: “Smag og se, at HERREN er god, salig den mand der stoler på ham!”

 

Hvis du vil begynde at læse Bibelen, vil vi anbefale dig at begynde med Johannes evangeliet.

 

Du kan bede med dine egne ord, og/eller benytte dig af et af de to efterfølgende mønstre:

 

 “Jesus, gør det klart for mig, om du er sandheden eller ej, for jeg vil ikke ind i et religiøst hjernevaskeri. Jeg vil heller ikke risikere at gå fortabt, når jeg dør. Jeg vil gerne hermed begynde at lede efter sandheden og at søge efter troen på dig ved at læse i Bibelen. Jesus fra Nazareth, giv mig mere oplysning om dig gennem dit ord, din Hellige Ånd og mennesker, der tror på dig. Giv mig nåde til at kunne være oprigtig overfor sandheden og at kunne være konsekvent, når jeg bliver overbevist om, at du er sandheden!”

 

“Jesus Kristus fra Nazareth, tilgiv mine synder, tilgiv mig, at jeg har syndet imod dig, imod himlen og imod mennesker. Giv mig kraft og mulighed til at gøre godt, hvor jeg har snydt eller såret andre. Jeg takker dig, at dit forsoningsoffer også gælder for mig og at du har båret mine synder på korset på Golgata og dermed har fuldbragt en forsoning for mig, der er fuldt tilfredsstillende i Guds øjne og evigt gyldig. Jeg takker dig, at du gav dit liv for mig. Jeg forsager Djævelen og alt hans væsen og beder om at kunne leve til din ære gennem din opstandelseskraft. Før mig til nogle mennesker, der kan hjælpe mig at lære dig bedre at kende og at følge dig og som ikke vil udnytte mig. Jeg takker dig, at jeg fra nu af er indskrevet i Livets Bog og at du nu er med mig og har taget bolig i mig gennem din Hellige Ånd!”

 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte os på e-mail: crc@mobilixnet.dk Dette skrift må gerne printes ud, kopieres, og gives videre eller sendes videre gennem e-mail eller bruges på andre web-steder, når det sker uden forkortning. En kirke, bibelstudiekreds eller privatperson, der indbyder læserne til at kontakte den/ham/hende må gerne gøre dette ved at samtidigt angive (en) adresse.     

                                               

 

                                               TILBAGE TIL HOVEDMENU

kamagra australia cialis generika cialis bestellen kamagra 100mg cialis preise cialis kaufen viagra online kaufen kamagra bestellen levitra generika kamagra oral jelly achat cialis kamagra pas cher levitra 20 kamagra oral jelly viagra femme cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance viagra sans ordonnance cialis generique viagra pfizer viagra pour homme viagra pas cher viagra generique kamagra gel kamagra prix acheter cialis
Super Kamagra Viagra online kaufen Testosteron Viagra rezeptfrei Viagra bestellen Cialis Original rezeptfrei Viagra kaufen Generika Testpakete Viagra bestellen Cialis kaufen Zyban Generika Cialis Beipackzettel Viagra Original Original Testpakete Oral Jelly Kamagra Cialis und Alkohol Cialis Soft Lida daidaihua acheter viagra Viagra acheter viagra Viagra acheter viagra
viagra cialis 20 mg cialis generico acquisto viagra kamagra prezzo viagra generico levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta cialis generika levitra generika kamagra gelkamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
timberland schuhe timberland wien timberland schuhe damen timberland boots timberland femme timberland boots timberland noir timberland shoes timberland homme timberland chaussure timberland schoenen timberland shoes timberland boots
Cialis oder Viagra Gegen Rauchen Viagra ohne Rezept Schlankheitsmittel Kamagra Brausetabletten kaufen Viagra pille Cialis Tadalafil Viagra rezeptfrei kaufen Cialis rezeptfrei Erfahrungen Viagra Generka Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Kaufen Kamagra Kamagra Sildenafil Erfahrungen Kamagra 100mg Viagra und Cialis Online Viagra Nebenwirkung Erfahrungen Super Kamagra Cialis kaufen Potenzmittel Viagra Lida kaufen Erfahrungen Levitra Original Viagra Cialis
adidas nmd ray ban outlet nike roshe run flyknit Potenzmittel rezeptfrei kaufen Cialis Generika Voordelen van viagra gafas de sol ray ban baratas Acheter Generic Propecia cialis generika nike air force 1 blancas adidas nmd r1 timberland skor adidas stan smith femme timberland montreal adidas nmd r1 Acheter Generic Levitra acquisto viagra mbt barcelona
viagra tablets australia cialis online australia kamagra 100mg oral jelly australia viagra for sale australia cialis daily australia kamagra gel australia levitra online australia viagra priser apotek levitra virkning cialis en om dagen viagra virkning kamagra bivirkninger cialis online danmark kamagra 100mg preis cialis patent cialis erfahrungen
cialis generika kamagra australia cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg prix cialis cialis generique kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly Acquistare Propecia Generico Test Pacchetti Generica Acquistare Viagra Strips Kamagra Oral Jelly Priligy Dapoxetina Generico Viagra Originale Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Kamagra Soft Tabs Viagra Originale 100mg Levitra Generico Levitra Originale Acquistare Test Pacchetti originale viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100