Guds herlighed

 

Denne prædiken handler om forskellige aspekter af Guds herlighed. Det er vigtigt at få en korrekt forståelse af Guds karakter, for ikke at falde for djævelens billige kopier af Guds herlighed. Hvis man i sandhed har smagt lidt af Guds herlighed, har man ikke lyst til efterligninger mere. Man vil få mere at vide om den sande Gud, og dette får man gennem Guds ord, Bibelen, ikke gennem subjektive indtryk, drømme eller ”profetier”. Denne prædiken omhandler altså Guds herlighed, som den kan ses i Bibelen, ikke en ”åndsherlighed” af en ”ånd” der mener at kunne virke uafhængig af Guds ord. Vi leder efter det sande guld i Bibelen, guldpapir-marionetterne af djævelen er vi ikke interesseret i. Skulle én have forventet et spiritualistisk lysspektakel, så må jeg altså desværre skuffe ham eller hende. Men til gengæld kunne det være, at du ville få ny trosstyrke ved et glimt af den sande levende Guds herlighed igennem denne prædiken!

 

Først og fremmest ses Guds herlighed i selve skabelsen og Hans evighedskarakter. Ofte er vi så indviklet i nogle forbistrede religiøse sammenhænge, at vi (uanset på hvilken side vi nu befinder os) trænger til at få et glimt af Guds evighedskarakter, at Gud er højere end vi mennesker og at Han ikke er afhængig af vores fordrejelser af sandheden. Profeten Amos blev sendt til den frafaldne nordlige del af Israel, som selv havde lavet sig en kopi af det sande Jerusalem, nemlig Samaria, og en kopi af det sande tempel i Jerusalem, nemlig ”Bethel” og ”Gilgal”. (”Beth-El” betyder ”Guds hus”). Guds retfærdighed var de derimod ikke gode til at kopiere, de var tværtimod meget korrupte og uretfærdige. De fattige blev udbyttet og der var vold, hor og snyd alle vegne. Midt i dette kaos og mørke oplyste Amos’ ord om den sande Gud der ikke forandres, selv om vi mennesker skifter Ham ud med en afgud. Om den Gud der er evig, mens vi er dødelige:

 

Amos 5, 4 Thi så siger HERREN til Israels Hus: Søg mig, så skal I leve! 5 Søg ikke til Betel, gå ikke til Gilgal, drag ikke til Be'ersjeba! Thi Gilgal skal blive landflygtig (skal smage galden af bortførelsen ”ha-gilgal galoh yigleh”), og Betel skal blive til intet (”Guds hus” skal blive til afguderi).6 Søg HERREN, så skal I leve, at ikke en Lue slår ud, en ædende Ild mod Josefs Hus, og Betel har ingen, som slukker.7 Ve dem, som gør Ret til Malurt og kaster Retfærd i Støvet! 8 Syvstjernens og Orions Skaber, han, som vender Mulm til Morgen og gør Dag til Nattemørke, som kalder ad Havets Vande og gyder dem ud over Jorden, HERREN er hans Navn! 9 Han lader Ødelæggelse bryde ind over Borge, Ødelæggelse komme over Fæstninger.

 

Sand retfærdighed er altså ikke noget som Moses eller nogle andre mennesker har opfundet for bedre at kunne styre samfundet, men noget der har rødder i selve Guds væsen. Guds retfærdighed udspringer af Hans herlighed. Hans herlighed, Hans retfærdighed og Hans sandhed står urokkeligt fast fra før grundlæggelsen af universet. Sand retfærdighed er begrundet i sand gudsfrygt, hvor man frygter den Gud der eksisterede før dannelsen af alt det der er. Det er som om Amos peger på nattehimlen og siger: ”Hele universet er skabt af Gud. Når man så mener, at man kunne afgrænse Hans virksomhed til en lille bitte landsdel eller by, hhv. mener at man kan isolere sig fra Ham gennem oprettelsen af egne tolkninger af Ham, så har man fjernet sig fra Ham og er kommet til en afgud. Så er Guds hus blevet til djævelens hus”. 

 

Dette bringer os til et andet aspekt af Guds herlighed, nemlig Hans sandhedskarakter. Jesus gjorde det meget klart at Han behøvede egentlig ikke at overbevise nogen, men at Hans sandhed ville tale for sig selv, fordi den ikke bare er ”Hans” sandhed, men den eneste sande, objektive sandhed som er gyldig for alle, fordi den er af Gud. Han siger i Joh. 7, 17:

 

Dersom nogen vil gøre hans Vilje, skal han erkende, om Læren er fra Gud, eller jeg taler af mig selv.

 

Jøderne ville jo gøre Guds vilje, i hvert fald sagde de det. Jesus tilbyder altså muligheden til at forkaste Hans lære, fordi den ikke er fra Gud, men kun fra Hans egne menneskelige idéer. Han siger: Hvis i erkender, at jeg kun taler af mig selv, må i godt forkaste min lære, fordi så er den ikke af Gud. Men hvis én virkelig vil finde Gud, bliver han til sidst overbevist om, at min lære er sandheden for alle, ikke bare for mig selv. Det er ikke nødvendigt for Ham, at trække på skuldrene ad jøderne, eller at skrige dem ind i ansigtet: Vil i så endelig tro på mig! Ve med jer hvis ikke i adlyder mig! Han har ikke brug for sådanne menneskelige manipulationsteknikker.

 

I den såkaldte post-kristne verden lever vi i nogle samfund, hvor den religion der har den stærkeste politiske indflydelse ikke er kristendommen men PLURALISMEN. Pluralismen siger, at den er tolerant, men den er i sandheden intolerant. Pluralismen påbyder nemlig at man SKAL MIXE sin egen livsopfattelse, man har ikke lov til at tage en udvalgt tro og præsentere den som en almengyldig tro, som er sand for alle mennesker. Man har altså egentlig i vores samfund ikke lov til at gå hen og sige: Jesus Kristus er blevet ofret for alle og alle som forkaster Ham bliver fortabt i al evighed. Dette er noget, som man ikke har lov til at tro, at lære, at videreformidle. I skolen bliver børn opdraget, helt fra børnehaveklassen, til at blive fremtidens hedninger, dem, der vil indskrænke kristendommen endnu mere, hvis de så bliver fx folketingsmedlemmer (dvs. hvis der overhovedet vil eksistere noget folketing når de er blevet voksne). I dag indføres der fjernøstasiatiske meditationsteknikker i skolen, forklædt som idrætsøvelser eller øvelser, der skal fremme motorikken og forberede til skrivebevægelserne. Som om det var synd at få et barn til at tegne rækker af bogstaver, som man gjorde før i tiden! Den eneste motivation for indførelsen af disse nye læremetoder er kun at fremme hedenskabet i skolen og samfundet. Det er nogle folk fra new age osv. som står bag kulisserne dér.

 

Men også frikirkeområdet bliver mere og mere pluralistisk i sin tankegang. I stedet for bare at præsentere evangeliet som det er, lader man alle mulige verdslige ting finde indgang i kirkerne. Naturligvis er det godt at tænke sig om. Hvilke kristne TRADITIONER er egentlig ikke afgørende, men som blot er med til at danne en ikke-bibelsk barriere til de ikke-troende. Ofte er sådanne traditioner baseret på en forkert bibelfortolkning, som fx. sløret på kvinders hoveder, som er et stort problem i Østeuropa, og som er baseret på den kendsgerning, at man har ikke forstået tekstsammenhængene af 1. og 2. Korinterbrev, for at komme til den overbevisning, at Paulus her (i 1. Kor. 11)  taler polemisk og fører Korinternes forkerte lære om sløret ad absurdum[1]. Sådanne traditioner skulle man feje ud af kirkerne. Men nu går mange kirker, især i Vesteuropa, endnu nogle skridt videre og indfører alle mulige slags verdslige ting, som ikke fremmer troværdigheden af kristendommen. Det er nogle fuldstændig unødvendige ting, ja de gør endog, at menneskene føler sig manipulerede og tror: Nå, de måtte stille op med en masse reklame for at jeg antager deres ”Jesus”, dvs. bliver som dem. Og det har så alt for mange ikke-troende slet ikke lyst til.

 

Da jeg som ikke-troende kom i en veletableret Frikirke hvor de havde rock-musik og serverede te og kiks til alle, blev jeg ikke interesseret i Bibelen, fordi der kun var nogle overfladiske diskussioner om livets mening, men ikke om den sande levende Gud, der ikke laver om på sin sandhed. Rock-musikken var efter min smag gammeldags (kristen popmusik lever aldrig op til den nyeste trend) og det hele virkede for mig som en fritidsklub, hvor det afgørende var fællesskabet, som jeg ikke brød mig særlig om. Til gengæld morede jeg mig sammen med min ven (som naturligvis heller ikke var troende) over, hvordan de unge baptister, der kom og serverede te og kiks for os, forsøgte at finde noget som vi kunne være af den samme mening om, for at skabe en form for venskab. En gang fremstillede vi os som venstreorienterede radikale og så gav de os ret i det og det. En anden gang udgav vi os for noget andet. Der var altid en unaturlig bestræbelse i gang, for at få os til at blive hængende dér på én eller anden måde.

 

Da jeg til gengæld nogle år senere kom til den kreds af kristne, hvor mine forældre lige var blevet troende, var det helt anderledes: De havde kun et forfærdeligt Hammond-orgel, som lavede de mest kitchede lyde man kunne forestille sig. Musikken var for mig virkelig tæt på smertegrænsen. Oven i købet var der meget få unge mennesker dér og folk så meget gammeldags ud. Præsten virkede som et fantom fra en anden planet, han var overhovedet ikke oplagt til vittigheder eller betragtninger omkring sport eller noget andet, som kunne interessere de unge. Kort sagt, der var de mest umulige omstændigheder for at en ung fyr som mig kunne finde nogen social tilslutning. Men så kom overraskelsen: En gammel dame tog mig med hen til et bord og åbnede straks sin Bibel. Hun lavede ikke nogen ”social” indledning, dvs. stillede ikke nogle spørgsmål om hvordan jeg havde det osv. Til gengæld sagde hun i samme øjeblik som hun åbnede sin Bibel: ”Nu kan jeg altså virkelig ikke lade være med at fortælle Dem, hvordan jeg har fundet fred med Gud og glæde i Hans ord...! Så fulgte en meget usystematisk ”prædiken”. Jeg var fuldstændig overrasket, fordi hun ellers så ud som en ganske almindelig kedelig gammel kone fra det sydvestlige Tyskland, men nu kunne hun altså tolke bibelen med en energi og overbevisning og åndelig styrke, så jeg bare sad der med åben mund, jeg kan slet ikke huske, hvad hun fortalte, kun at hun også strejfede 2. Tim. 3, hvor der stod noget om forfølgelsen, som Paulus havde været udsat for, og det var noget helt nyt for mig indtil da, jeg havde hidtil troet, at kristendommen er den mest accepterede religion på hele jordkloden og at den ikke trængte til nogen som helst propaganda. Og på grund af denne nyhed, begyndte jeg for første gang for alvor at beskæftige mig med kristendommen og kom et halvt år senere selv til en personlig tro på Jesus.

 

På den anden side eksisterer der i lande, hvor en stærk bibeltroende kristendom har været til stede gennem længe tid, menigheder, der mener at skaffe en vækkelsesatmosfære ved at kopiere nogle gammeldags traditioner. De mener så, at man SKAL være upopulær for at være hellig. Dette er lige så kødsligt og ubibelsk som at lefle for nutidens trender og popularitet. Når man taber perspektivet for en sand evangelie-centreret fremgangsmåde, kommer man altid til en dårlig strategi og til uproduktive opførselsmønstre.

 

Tænk hvis nu en biograf besluttede, af og til at afbryde filmene og vise nogle bibelverser, ville der så komme flere til hans filmforevisninger? Naturligvis ikke. Men kirkerne tror, at hvis de af og til afbryder forkyndelsen af evangeliet og leverer nogle verdslige indslag, så vil der komme flere. Dette regnestykke kommer ikke til at gå op. Der er i virkeligheden mange mennesker, som gerne bare vil høre om den Gud som er beskrevet i Bibelen. Hvorfor giver vi dem ikke denne kundskab?

 

Apostlen Peter havde set et glimt af Guds herlighed. Han vidste, at Jesu´ budskab er sandheden, selv om den til tider næppe var til at fatte og selv om Jesus til tider skuffede sine efterfølgere, når de havde forkerte forventninger. Men Peter vidste, at Guds herlighed er vigtigere, end om det går os godt nu og her, om vores forventninger bliver indfriet eller ej. Han forstod, at Guds herlighed ikke bestod i noget glitrende her på jorden, men i helligheden og livet der kommer fra Gud, fra evigheden og fra Hans væsen.

 

Joh. 6, 66 Fra den Tid trådte mange af hans Disciple tilbage og vandrede ikke mere med ham. 67 Jesus sagde da til de tolv: "Mon også I ville gå bort?" 68 Simon Peter svarede ham: "Herre! til hvem skulle vi gå hen? Du har det evige Livs Ord; 69 og vi har troet og erkendt, at du er Guds Hellige."

 

Jesus giver sig ikke til at tigge: ”Bare i 12 disciple bliver sammen med mig, ellers har jeg jo slet ikke nogen menighed mere!” Sandheden er vigtigere end succesen i menighedsplantningen. Jesus er den radikale menighedsplanter, han går bare videre med sandheden, og netop derfor får han en stor mængde af efterfølgere, selv om han til tider skræmmer alle bort med sandheden. Til sidst får han så en menighed der i sandhed vil følge sandheden. Dette er den eneste rigtige strategi til menighedsvæksten!

 

Når man så engang har accepteret Guds sandhedskarakter og Hans evighedskarakter, har man mindre problemer med Hans herlighed, som den kan ses gennem Hans dom. Gud kan ikke acceptere det onde, selv om det til tiders ser ud, som om Han tillader nogle ting og ingenting gør. Når vi elsker Gud og Hans retfærdighed, føler vi at Hans herlighed kan ses i selveste Guds dom.

 

I Bibelen ses Guds herlighed ofte netop, når Han er ved at dømme Hans folk. Guds herlighed er lige som noget der står og brygger i templet, og så bliver der besluttet en form for dom. Guds herlighed er noget herligt og frygteligt på samme måde, som når Guds herlighed dukker op, og regnskabet bliver gjort op med dem, der har syndet imod Ham:

 

Ezekiel 9, 3 Men Israels Guds Herlighed havde hævet sig fra Keruberne, som den hvilede på, og flyttet sig hen til Templets Tærskel; og han råbte til Manden i det linnede Klædebon og med Skrivetøjet ved Lænden,4 og HERREN sagde til ham: "Gå midt igennem Byen, igennem Jerusalem, og sæt et Mærke på de Mænds Pander, der sukker og jamrer over alle de Vederstyggeligheder, som øves i dets Midte!" 5 Og til de andre hørte jeg ham sige: "Gå efter ham ud gennem Byen og hug ned! Vis ingen Medynk eller Skånsel! 6 Oldinge og Ynglinge, jomfruer, Børn og Kvinder skal I hugge ned og udrydde; men ingen af dem, der bærer Mærket, må I røre! Begynd ved min Helligdom!" Så begyndte de med de Ældste, som stod foran Templet,

 

4. Mose 16, 19 og Kora kaldte hele Menigheden sammen imod dem ved Indgangen til  Åbenbaringsteltet. Da kom Herrens Herlighed til Syne for hele Menigheden, 20 og HERREN talede til Moses og Aron og sagde:21  "Skil eder ud fra denne Menighed, så vil jeg i et Nu tilintetgøre den!"22 Men de faldt på deres Ansigt og sagde: "O Gud, du Gud over alt Køds Ånder, vil du vredes på hele Menigheden, fordi en enkelt Mand synder?"23 Da talede HERREN til Moses og sagde:24 "Tal til Menigheden og sig: Fjern eder fra Pladsen omkring Koras, Datans og Abirams Bolig!"25 Moses gik nu hen til Datan og Abiram, fulgt af Israels Ældste,26 og han talte til Menigheden og sagde: "Træk eder tilbage fra disse ugudelige Mænds Telte og rør ikke ved noget af, hvad der tilhører dem, for at I ikke skal rives bort for alle deres Synders Skyld!"27 Da fjernede de sig fra Pladsen om Koras, Datans og Abirams Bolig, og Datan og Abiram kom ud og stillede sig ved indgangen til deres Telte med deres Hustruer og Børn, store og små. 28 Og Moses sagde: "Derpå skal I kende, at HERREN har sendt mig for at gøre alle disse Gerninger, og at jeg ikke handler i Egenrådighed:29 Dersom disse dør på vanlig menneskelig Vis, og der ikke rammer dem andet, end hvad der rammer alle andre, så har HERREN ikke sendt mig; 30 men hvis HERREN lader noget uhørt ske, så Jorden spiler sit Gab op og sluger dem med alt, hvad der tilhører dem, så de farer levende ned i Dødsriget, da skal I derpå kende, at disse Mænd har hånet HERREN!" 31 Og straks, da han havde talt alle disse Ord, åbnede Jorden sig under dem,32 og Jorden lukkede sit Gab op og slugte dem og deres Boliger og alle Mennesker, der tilhørte Kora, og alt, hvad de ejede;33 og de for levende ned i Dødsriget med alt, hvad der tilhørte dem, og Jorden lukkede sig over dem, og de blev udryddet af Forsamlingen.34 Men hele Israel, der stod omkring dem, flygtede ved deres Skrig, thi de sagde: "Blot ikke Jorden skal opsluge os!"35 Og Ild for ud fra HERREN og fortærede de 250 Mænd, der frembar Røgelse.

 

Ezekiel 39:21 Jeg åbenbarer min Herlighed blandt Folkene, og alle Folkene skal skue den Dom, jeg fuldbyrder, og min Hånd, som jeg lægger på dem.

 

Matthæus 16:27 Thi Menneskesønnen skal komme i sin Faders Herlighed med sine Engle; og da skal han betale enhver efter hans Gerning.

 

Matthæus 24:30 Og da skal Menneskesønnens Tegn vise sig på Himmelen; og da skulle alle Jordens Stammer jamre sig, og de skulle se Menneskesønnen komme på Himmelens Skyer med Kraft og megen Herlighed.

 

Aabenbaring 15:8 Og Templet fyldtes med Røg fra Guds Herlighed og fra hans Kraft; og ingen kunde gå ind i Templet, førend de syv Engles syv Plager fik Ende.

 

Esajas 63:1 Hvem kommer der fra Edom, i Højrøde Klæder fra Bozra, han i det bølgende Klædebon, stolt i sin vældige Kraft? "Det er mig, som taler i Retfærd, vældig til at frelse!" 2 Hvorfor er dit Klædebon rødt, dine Klæder som en Persetræders?3  "Jeg trådte Vinpersen ene, af Folkeslagene var ingen med mig; jeg trådte dem i min Vrede, tramped dem i min Harme; da sprøjted deres Blod på mine Klæder, jeg tilsøled hele min Klædning. 4 Thi til Hævnens Dag stod min Hu, mit Genløsningsår var kommet. 5 Jeg spejded, men ingen hjalp til, jeg studsed, men ingen stod mig bi. Da kom min Arm mig til Hjælp, og min Harme, den stod mig bi; 6  jeg søndertrådte Folkeslag i Vrede, i Harme knuste jeg dem, deres Blod lod jeg strømme til Jorden."

 

2. Korinter 3:9 Thi når Fordømmelsens Tjeneste havde Herlighed, er meget mere Retfærdighedens Tjeneste rig på Herlighed.

 

Guds herlighed åbenbares også i korsfæstelsen af Jesus. Selv om dette er noget skrækkeligt og makabert i sig selv og var en tåbelighed i menneskenes øjne, bliver Guds herlighed synlig gennem dette. I Åbenbaringen 5 ser vi Jesus som Guds lam, der er den eneste, som bærer nøglen, den eneste, der har lov til at åbne en forseglet bog som indleder Guds dom:

 

Åbenbaring 5, 1 Og jeg så i hans højre Hånd, som sad på Tronen, en Bog, beskreven indeni og udenpå, forseglet med syv Segl.2 Og jeg så en vældig Engel, som udråbte med høj Røst: Hvem er værdig til at åbne Bogen og bryde dens Segl?3 Og ingen i Himmelen, ej heller på Jorden, ej heller under Jorden, formåede at åbne Bogen eller at se i den.4 Og jeg græd såre, fordi ingen fandtes værdig til at åbne Bogen eller at se i den.5 Og en af de Ældste sagde til mig: Græd ikke! se, sejret har Løven af Judas Stamme, Davids Rodskud, så han kan åbne Bogen og dens syv Segl.6 Og jeg så, midt imellem Tronen med de fire Væsener og de Ældste stod et Lam, ligesom slagtet: det havde syv Horn og syv Øjne, hvilke er de syv Guds Ånder, som er udsendte til hele Jorden.7 Og det kom og tog Bogen af hans højre Hånd, som sad på Tronen.8 Og da det tog Bogen, faldt de fire Væsener og de fire og tyve Ældste ned for Lammet, holdende hver sin Harpe og Guldskåle fyldte med Røgelse, som er de helliges Bønner.9 Og de sang en ny Sang og sagde: Du er værdig til at tage Bogen og åbne dens Segl, fordi du blev slagtet og med dit Blod købte til Gud Mennesker af alle Stammer og Tungemål og Folk og Folkeslag,10 og du har gjort dem for vor Gud til et Kongerige og til Præster, og de skulle være Konger på Jorden.11 Og jeg så, og jeg hørte rundt om Tronen og Væsenerne og de Ældste en Røst af mange Engle, og deres Tal var Titusinder Gange Titusinder, og Tusinder Gange Tusinder,12 og de sagde med høj Røst: Værdigt er Lammet, det slagtede, til at få Kraften og Rigdom og Visdom og Styrke og Ære og Pris og Velsignelse! 13 Og hver Skabning, som er i Himmelen og på Jorden og under Jorden og på Havet, ja, alt, hvad der er i dem, hørte jeg sige: Ham, som sidder på Tronen, og Lammet tilhører Velsignelsen og Æren og Prisen og Magten i Evighedernes Evigheder! 14 Og de fire Væsener sagde: Amen! Og de Ældste faldt ned og tilbade.

 

Guds herlighed er også forbundet med opstandelsen. Da Lazarus var død, siger Jesus til hans søster Martha: "Sagde jeg ikke, at dersom du tror, skal du se Guds Herlighed?" (Johannes 11:40). Og så oprejser Han Lazarus fra de døde.

 

Paulus taler meget om opstandelsen som et aspekt af Guds herlighed:

 

Romerne 6:4 Vi bleve altså begravne med ham ved Dåben til Døden, for at, ligesom Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens Herlighed, således også vi skulle vandre i et nyt Levned.

 

1. Korinter 15:43 det sås i Vanære, det oprejses i Herlighed; det sås i Skrøbelighed, det oprejses i Kraft;

 

Filippenserne 3:21 der skal forvandle vort Fornedrelses-Legeme til at blive ligedannet med hans Herligheds-Legeme, efter den Kraft, ved hvilken han også kan underlægge sig alle Ting.

 

Kolossenserne 3:4 Når Kristus, vort Liv, åbenbares, da skulle også I åbenbares med ham i Herlighed.

 

Men det vigtigste aspekt af Guds herlighed er ikke Hans dom, heller ikke opstandelsen, korsfæstelsen, sandheden eller skabelsen, men Hans tilgivelse. Det var jo derfor, at Jesus blev korsfæstet, så at vi måtte have en mulighed til at komme tilbage til Gud. Tilgivelsen gennem Jesu blod er den største nådegave.

 

I lignelsen om den fortabte søn i Lukasevangeliet 15, 11-32 kommer Guds herlighed til at stråle. Gud er her sammenlignet med en far der tilgiver sønnen fuldtud og betingelsesløst. Det er her, at Guds karakter ses tydeligt. Han elsker os og vil at vi kommer tilbage til ham. Han står med åbne arme og tager os imod, når vi kommer tilbage til Ham gennem Jesus Kristus.

 

I Rumænien fortælles der følgende historie fra tiden efter anden verdenskrig:

 

En ung mand, som havde gjort sine forældre meget ondt, blev indkaldt til hæren og var nogle år i krigen. Han havde egentlig tænkt sig, at han aldrig mere ville have noget med sine forældre at gøre. Men så tænkte han sig dog om og han skrev et brev til dem hvori han bad om tilgivelse.

 

Lige ved forældrenes gård gik der en toglinje forbi, nogle få kilometer før et bestemt stoppested. Sønnen skrev så til sine forældre, at hvis de ville tilgive ham, måtte de hænge et hvidt lagen op i et æbletræ, der stod lige tæt ved skinnerne. Så ville han vide, at de havde tilgivet ham og så ville han stå af toget ved næste stoppested. Hvis ikke han kunne se noget hvidt lagen i træet, ville han sande, at de ikke havde tilgivet ham, og det kunne han sandelig godt forstå. Han ville så bare køre videre med toget indtil en stor by hvor han ville begynde et nyt liv på egen hånd.

 

Sønnen fortalte dette til sin kammerat som rejste sammen med ham i toget. Da toget nærmede sig stedet, hvor æbletræet skulle dukke op, begyndte han at græde og sagde, at forældrene nok alligevel ikke ville tilgive ham, efter alt det onde som han havde gjort imod dem. Hvor dumt af ham at skrive sådan noget, forældrene kunne da aldrig tilgive ham, når han sådan havde snydt og såret dem. Han sad der og holdt hovedet ind i hænderne og græd.

 

Men så kiggede kammeraten ud af vinduet. Pludselig så han et æbletræ, som var helt hvidt. Forældrene havde ikke bare hængt et enkelt hvidt lagen op i træet, nej, de havde hængt alt det hvide tøj de kunne få fat på op i træet, sådan at træet var helt tildækket og indviklet af hvidt stof. Han udbrød til sin kammerat: TRÆET ER HVIDT! TRÆET ER HELT HVIDT!

 

Sådan er Gud også. Han tilgiver ikke bare, han glæder sig overordentlig, når vi kommer tilbage til ham. Faren i Lukas 15 sidder ikke bare stille og siger: Nu tilgiver jeg dig, velkommen hjem. Nej, han råber med fuld lydstyrke, han løber imod sønnen, han laver fest. Guds herlighed kan ses i Hans nåde imod os, han sender en radioudsendelse på fuld lydstyrke hele døgnet rundt, igennem hvilken han forkynder: Kom tilbage til mig, så vil jeg fejre en fest med dig, så skal du komme til at smage min herlighed!

 

Må Gud hjælpe os, ret at kunne forkynde dette evangelium om Guds herlighed.   

 

Tilbage til listen af prædikerne

 

Tilbage til hovedmenuen med ”den brølende løve”

 [1] Thomas Schirrmacher har skrevet en bog om dette: ”Paulus im Kampf gegen den Schleier”, Verlag für Kultur und Wissenschaft, Bonn

kamagra australia cialis generika cialis bestellen kamagra 100mg cialis preise cialis kaufen viagra online kaufen kamagra bestellen levitra generika kamagra oral jelly achat cialis kamagra pas cher levitra 20 kamagra oral jelly viagra femme cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance viagra sans ordonnance cialis generique viagra pfizer viagra pour homme viagra pas cher viagra generique kamagra gel kamagra prix acheter cialis
Super Kamagra Viagra online kaufen Testosteron Viagra rezeptfrei Viagra bestellen Cialis Original rezeptfrei Viagra kaufen Generika Testpakete Viagra bestellen Cialis kaufen Zyban Generika Cialis Beipackzettel Viagra Original Original Testpakete Oral Jelly Kamagra Cialis und Alkohol Cialis Soft Lida daidaihua acheter viagra Viagra acheter viagra Viagra acheter viagra
viagra cialis 20 mg cialis generico acquisto viagra kamagra prezzo viagra generico levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta cialis generika levitra generika kamagra gelkamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
timberland schuhe timberland wien timberland schuhe damen timberland boots timberland femme timberland boots timberland noir timberland shoes timberland homme timberland chaussure timberland schoenen timberland shoes timberland boots
Cialis oder Viagra Gegen Rauchen Viagra ohne Rezept Schlankheitsmittel Kamagra Brausetabletten kaufen Viagra pille Cialis Tadalafil Viagra rezeptfrei kaufen Cialis rezeptfrei Erfahrungen Viagra Generka Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Kaufen Kamagra Kamagra Sildenafil Erfahrungen Kamagra 100mg Viagra und Cialis Online Viagra Nebenwirkung Erfahrungen Super Kamagra Cialis kaufen Potenzmittel Viagra Lida kaufen Erfahrungen Levitra Original Viagra Cialis
adidas nmd ray ban outlet nike roshe run flyknit Potenzmittel rezeptfrei kaufen Cialis Generika Voordelen van viagra gafas de sol ray ban baratas Acheter Generic Propecia cialis generika nike air force 1 blancas adidas nmd r1 timberland skor adidas stan smith femme timberland montreal adidas nmd r1 Acheter Generic Levitra acquisto viagra mbt barcelona
viagra tablets australia cialis online australia kamagra 100mg oral jelly australia viagra for sale australia cialis daily australia kamagra gel australia levitra online australia viagra priser apotek levitra virkning cialis en om dagen viagra virkning kamagra bivirkninger cialis online danmark kamagra 100mg preis cialis patent cialis erfahrungen
cialis generika kamagra australia cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg prix cialis cialis generique kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly Acquistare Propecia Generico Test Pacchetti Generica Acquistare Viagra Strips Kamagra Oral Jelly Priligy Dapoxetina Generico Viagra Originale Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Kamagra Soft Tabs Viagra Originale 100mg Levitra Generico Levitra Originale Acquistare Test Pacchetti originale viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100