Eliberarea adevărului şi lanţurile religiei

 

         La citirea acestei broşuri vă veţi întreba probabil cu suspiciune: Oare vrea să mă convertească vreo sectă prin aceasta? Reacţia aceasta este uşor de înţeles, nu este de mirare că oamenii devin din zi în zi tot mai suspicioşi când este vorba de o credinţă sau religie. Nu-i aşa, că fiecare religie pretinde deţinerea reţetei perfecte pentru bunăstarea sufletului, iar oamenii care s-au lăsat seduşi de ofertele spirituale respective, se trezesc apoi într-un sistem complex de spălare a creierului? Nu-i aşa, că adepţi ai grupelor marginale religioase sunt deplânşi de către familiile lor, de care s-au separat printr-o izolare mai mult sau mai puţin cerută de către "guru" ai lor?

         Reacţia firească a multora este refuzul complet de a intra în orice fel de discuţie despre teme spirituale. Ne simţim siguri in religiile sau ideologiile în care am fost crescuţi, care sunt respectate de către prietenii noştri şi de către societatea în care trăim. Istoria însă ne învaţă că au existat cazuri în care ideologiile sau religiile unui popor sau unui grup de oameni i-au dus în rătăcire în aşa fel încât urmările erau nu numai înstrăinarea acestor oameni faţă de contemporanii lor, dependenţa lor ca prin halucinaţie de un lider politic sau religios, frica şi aducerea într-o îngrădinare intelectuală; ci chiar şi violenţa şi autodistrugerea.

         Problema religiei nu trebuie tratată superficial, ci fiecare trebuie măcar o dată în viaţă, dacă nu de repetate ori, să-şi pună întrebarea: Mă înşel eu oare în ceea ce priveşte credinţa mea, mi-e ruşine de credinţa/ideologia mea, sau sunt aşa de sigur(ă) de ea, încât nu-mi este teamă de o punere sub semnul întrebării printr-o critică onestă?

         Prin acest imprimat încercăm a vă propune un astfel de "test de religie". Vom evalua patru dintre cele mai des întâlnite cerinţe religioase cu ajutorul cărţii care a fost şi este ea însăşi cea mai des pretinsă carte pentru sprijnirea, chipurile, a acestor cerinţe. După această evaluare poate fiecare să-şi formeze singur o părere.

 

Prima cerinţă: "TU TREBUIE SĂ AI O CONŞTINŢĂ REA!"

 

         Una dintre multele cauze pentru care oamenilor le este frică de religie este apelul ei la adresa conştiinţei. Prin acest apel omul se simte manipulat, deoarece conştiinţa este ceva foarte subiectiv, aceasta însemnând că omul este cel care la urma urmei hotăreşte ceea ce nu-i place, ceea ce îi face o conştiinţă rea, şi ceea ce este pentru el în ordine şi ce nu. Acest procedeu de hotărire fiind uşor influenţabil de alţii, este clar că conştinţa nu este un ghid spre adevărul absolut, ci doar spre adevărul "relativ". Conştinţa ne avertizează când facem ceva care este împotriva valorilor acceptate de către societatea noastră (care este mai mult sau mai puţin influentată de adevăr). Este posibil ca cineva urmând îndemnurile conştiinţei care au fost condiţionate de nişte oameni care la rândul lor chiar au trăit după adevăr, şi, făcând aşa, să facă bine, fără a urmări în mod conştient adevărul. Acest "cineva" nu-şi poate justifica purtarea lui, astfel că alţii îl vor putea critica pentru moralism nechibzuit sau pur şi simplu pentru mediocritate şi oportunism.

         Conştiinţa nu este un ghid sigur pentru ceea ce doreşte Dumnezeu cu adevărat. Dumnezeu nu aşteaptă să urmăm un anumit fel de oameni. Niciodată nu a apărut un adevărat prooroc al lui Dumnezeu spunând: "Voi trebuie să fiţi nişte oameni de bine, făcând ceea ce vă pare vouă înşivă bine."

         Dumnezeu, dacă vorbim despre singurul Dumnezeu adevărat în mod absolut şi veşnic, şi nu despre un idol (adică o imagine despre Dumnezeu făcută de om), nu are un standard pentru un grup de oameni şi un alt standard pentru un alt grup de oameni sau o altă societate, ci doar un singur standard valabil pentru toţi oamenii din toate timpurile şi din toate locurile. Dacă presupunem că un astfel de Dumnezeu există, este firesc să ne aşteptăm la existenţa unei legi scrise care este limpede de înţeles şi accesibilă majorităţii oamenilor.

         Dumnezeu n-are nici un interes să ne lase la voia întâmplării sau la toanele unor lideri religioşi care vor să ne controleze prin simţăminte de ruşine nebuloase, ci El este Dumnezeul care ne-a creat şi care vrea să fie glorificat prin noi. Dumnezeu nu vrea să ne facă de ruşine, ci vrea să ne arate clar standardul lui.

         În prima parte a cărţii care este cartea tradusă în cele mai multe din limbile lumii (Biblia) găsim aşa-zisa LEGE A LUI DUMNEZEU. Ea nu este o lege inventată de Moise sau de poporul evreu ci o lege care a fost revelată (lui Moise) direct din cer. Cu toate acestea nu avem de a face aici cu un cod de legi misterioase care pot fi înţelese doar de un grup secret de moşnegi cu haine lungi şi albe, ascunşi in peşteri nedescoperite la mii de kilometri depărtare de noi.

         Proorocul Isaia putea să pună următoarele cuvinte în gura lui Dumnezeu:

         "Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colţ întunecos al pământului. Eu n-am zis seminţei lui Iacov: 'Căutaţi-Mă în zadar!' Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept." (Isaia 45:19).

         La un moment dat, Dumnezeu le-a spus israeliţilor care erau deja învăţaţi timp de o generaţie în legea Lui: "Porunca aceasta pe care ţi-o dau eu azi, nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. Nu este în cer, ca să zici: 'Cine se va sui pentru noi în cer să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?' Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: 'Cine va trece pentru noi dincolo de mare să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?' Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti. Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul. Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli pe căile LUI, şi să păzeşti poruncile LUI, legile LUI şi rânduielile LUI,..." (Deuteronom 30:11-16b).

         Expresia "... este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta..." nu se referă la a urma "vocea" sau "lumina personală lăuntrică, subiectivă" ci se referă la faptul că dragostea faţă de Dumnezeu implică dragostea faţă de ceea ce a fost deja revelat prin El. Israeliţii de atunci erau avertizaţi să urmeze umblarea în Legea Lui Dumnezeu în care ei (spre deosebire de generaţiile ţărilor europene post-creştine de azi) fuseseră deja educaţi, în loc de a căuta alte legi sau de a-şi produce propriile distorsionări ale acestor legi (ceea ce, din păcate, tocmai s-a întâmplat, în istoria lor de mai târziu).

         Dumnezeu nu a vrut ca oamenii să fie daţi de ruşine, de aceea El S-a revelat oamenilor, S-a făcut "aproape". Culmea acestei "aproprieri" o constituie întruparea Fiului Său, IISUS HRISTOS. Dumnezeu a devenit om şi a trăit printre oameni. În Iisus Hristos vedem umanitatea aşa cum Dumnezeu şi-o doreşte. Singurul mod de umanitate care nu este sub blestemul Legii este umanitatea aşa cum o vedem în Hristos.

         Dumnezeu ne pune înainte "viaţa şi binele" în Hristos. "În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi." (Faptele Apostolilor 4:12). Oricare altă încercare de a fi un "om de bine", orice altă modalitate de umanitate este condamnată prin legea perfectă a Lui Dumnezeu.

         Dumnezeu îi priveşte pe oameni aşa cum sunt ei născuţi, şi vede depravarea lor completă care nu poate fi remediată prin educaţie. "Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu." (Romani 3:23).

         Moralismul, fie el religios, sau secular, presupune că omul ar putea să se îmbunătăţească prin efort propriu. Israeliţii nu puteau să împlinească Legea lui Dumnezeu prin propriul lor efort. De aceea Dumnezeu le-a dat lor în acea vreme o poruncă "uşoară": Să iubească pe Dumnezeu. Numai aşa puteau vieţile lor să fie binecuvântate. Binecuvântarea nu era ceva ce meritau pentru ceea ce-ar fi făcut ei. Ei nu se puteau bizui pe faptele lor ci depindeau în toate de Dumnezeu.

         Astăzi Dumnezeu arată spre Iisus şi spune: "Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea." (Matei 3:17). De aceea poate Sfântul Apostol Pavel să continue în Romani 3:24-26: "...Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus... pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât, ... să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus."

         Iisus a purtat blestemul omenirii, fiind executat în cel mai crunt mod în locul tuturor oamenilor de pretutindeni şi din toate timpurile; El fiind şi nevinovat şi Dumnezeu, şi cu toate acestea judecat ca un criminal. Astfel, în Iisus se împlineşte Legea perfectă a Lui Dumnezeu, şi cel care este "în Hristos" (care se identifică cu El, recunoscând faptul că nu Iisus, ci el însuşi ar fi trebuit răstignit) este primit de Dumnezeu aşa cum îşi primeşte un tată cu bucurie fiul său pierdut.

         În loc de a cădea pradă celor care momesc sufletele spre pierzare, fiind mânaţi ici şi colo de viclenia oamenilor şi de curentele contemporane ale gândirii; cei care umblă în căile lui Iisus devin oameni care pot ţinea spatele drept şi care pe deasupra pot să îi ajute şi pe alţii: "Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborît de întristare... mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau, şi obrajii înaintea celor ce-mi smulgeau barba; nu mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat; de aceea nu m-am ruşinat, de aceea mi-am făcut faţa ca o cremene, ştiind că nu voi fi dat de ruşine. Cel ce mă îndreptăţeşte este aproape: Cine va vorbi împotriva mea?" (Isaia 50:4-8b)

 

A doua cerinţă: "TU TREBUIE SĂ-ŢI NEGI UMANITATEA TA!"

 

         Este uimitor cu ce regularitate întâlnim această cerinţă (într-o mare varietate de exprimări, bineînţeles) la tot felul de religii. Religiile Estului îndepărtat, de exemplu, au o concepţie despre un fel de "îndumnezeire" prin înstrăinarea omului de lume. La baza acestei concepţii stă o imagine despre un "dumnezeu" abstract. "Dumnezeu" este tot ceea ce omul nu este, de aceea pare logic că omul se apropie de "dumnezeu" cu atât mai mult cu cât îşi neagă identitatea lui, pierzându-se pe urmă în "nirwana" principiului "dumnezeiesc".

         Din nou Biblia ne învaţă cu totul altceva. Citim în Facerea 1:27: "Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, L-a făcut după chipul lui Dumnezeu". De la începutul ei Biblia ne prezintă pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu care este implicat în omenire. Implicarea aceasta nu se vede doar prin faptul că Dumnezeu l-a creat pe om, ci şi prin felul cum omul a fost creat, şi anume, omul nu este creat într-o manieră oarecare, ci cu o asemenare care îl predestinează a fi o fiinţă făcută să trăiască în părtăşie cu Dumnezeu.

         Prin căderea primului om în păcat lumea a ajuns sub mânia lui Dumnezeu. Cum am explicat deja mai sus, singurul fel de umanitate în care găseşte Dumnezeu plăcere, este cea întrupată în Hristos şi înfiinţată astfel de El. De aici trag concluzia unele grupuri religioase, chipurile "creştine", că a urma pe Hristos înseamnă a-ţi nega umanitatea.

         Biblia vorbeşte despre necesitatea de a-ţi detrona propriul EU (Romani 6:6-14), ba chiar spune că cei care s-au identificat cu Hristos au murit împreună cu El şi vor învia împreună cu El (Coloseni 3:1.8), dar nu cere nimănui să-şi nege umanitatea.

         Iisus Hristos a murit pentru oamenii care sunt sută la sută oameni, nu pentru îngeri sau pentru oameni care sunt jumătate îngeri şi jumătate oameni. Un înger căzut nu mai poate fi mântuit. Pentru noi, oamenii căzuţi şi păcătoşi însă, există o cale de mântuire: acceptarea jertfei lui Hristos printr-o credinţă autentică şi personală.

         Există, din păcate, unele forme de creştinism "îngeresc" în care umanitatea omului este violată. Fenomenul apare deja în primul secol după Hristos. Cerinţele religiilor păgâne de atunci de automutilare a corpului şi intrarea în stări de transă (în care omul îşi pierde conştiinţa) erau atunci promovate cu ajutorul unor texte biblice extrase din context. Rezultatul cel mai cunoscut era aplicarea tăierii împrejur (semnul legământului evreilor cu Dumnezeu) la creştini, ceea ce pentru Sfântul Apostol Pavel însemna de fapt trădarea Evangheliei, adică a învăţăturii sănătoase despre Hristos (Galateni 1:6-9; 5:2-12; 6:12-16). Dar şi smerenia falsă, asprimea faţă de trup, umflarea cu o înţelepciune falsă şi viziunile îngereşti ale colosenilor erau rezultatul unei asemenea amestecări a creştinismului cu religiile păgâne (Coloseni 2:18-23; vezi şi 1Timotei 4:1-8).

         Astăzi există alte feluri de mutilări ale umanităţii făcute cu închipuirea că astfel se ajunge la o sfinţenie cu totul deosebită: Oamenii încep să vorbească cu o cuidată modulare a vocii, adoptă un cod comun de îmbrăcare, le repugnă orice fel de frumuseţe a omului ca ceva suspect. Referitor la acest fel de oameni Sfântul Apostol Pavel ne spune: "Păziţi-vă de scrâjilaţii aceia!"(Filipeni 3:2c)

         Iisus Hristos nu vrea să-l mutileze pe om, să-i spele creierul, să-l lobotomizeze intelectual, să-l facă un robot, o marionetă sau un strigoi într-un ghettou spiritual; deoarece Iisus Hristos a fost El Însuşi cel mai uman om care a trăit pe pământ. Denaturarea omului este planul Diavolului, care este "ucigaşul oamenilor de la început" şi tatăl tuturor religiilor. În Iisus Hristos umanitatea nu este negată, ci dimpotrivă, în Hristos devenim pentru prima dată adevăraţi oameni. Numai printr-o relaţie cu Hristos ajungem la starea pentru care am fost creaţi.

 

A treia cerinţă: "TU TREBUIE SĂ FACI FAPTE BUNE!"

 

         Mulţi cred că Dumnezeu este interesat în primul rând să ne facă mai "buni" şi să vadă fapte "bune" făcute de noi. Cu atât mai mult poate să ne surpindă părerea pe care Dumnezeu o are referitor la această temă, aşa cum poate fi ea văzută în învăţătura Bibliei. În Isaia 64:6, de exemplu, prorocul Isaia exclamă: "Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiurile noastre ne iau ca vântul."

         Prin aceasta Isaia vrea să spună, că chiar dacă felul nostru de a trăi este "mai bun" în comparaţie cu cel al altora, nu este decât expresia unei răzbunări şi mai bine camuflate împotriva lui Dumnezeu. "Hainele" cu care noi astfel vrem să acoperim ruşinea stării noastre păcătoase, nu pot părea în ochii Dumnezeului celui neînduplecabil decât ca nişte haine murdare.

         Dumnezeu vede dincolo de culisele noastre şi îi este şi mai mult scârbă de păcatul nostru dacă pe deasupra mai încercăm să-l şi ascundem prin propriile eforturi de "binefacere" cu care sperăm să-L impresionăm pe El şi prin care uneori, conştient sau înconştient, urmărim a ne ridica peste semenii noştri. În loc de a încerca să-L "cumpărăm" pe Dumnezeu cu morale alcătuite de propriile noastre hotărâri, trebuie să recunoaştem standardul sfânt al lui Dumnezeu care este atât de înalt încât nu avem nici o posibilitate de a-l împlini.

         Singura scăpare care ne rămâne este de a accepta judecata nimicitoare peste omul nostru "pământesc" (adică născut după primul om căzut în păcat), şi de a aştepta tot de la Dumnezeu ca El să ne accepte în Hristos care în Biblie este numit de asemenea "omul cel nou" (Efeseni 2:15; 4:13 şi 24; Coloseni 3:10).

         Dumnezeu prin cuvântul Lui ne loveşte în încercarea NOASTRĂ de a fi ceva mai buni decât alţii, dar El ne şi arată calea LUI de mântuire. Şi această cale este calea credinţei în ceea ce Iisus a făcut pentru noi, nu în ceea ce noi ne imaginăm că am fi făcut pentru Dumnezeu. "Pentrucă noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii" (Romani 3:28).

         Biblia chiar învaţă că unele forme de moralism religios pot fi inspirate de demoni (draci): "Dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul."

         Este de mirare, că acest Dumnezeu sfânt în cuida răzvrătirii noastre continue nu încetează a ne chema prin Duhul Său Sfânt. David se miră în Psalmul 144:3-4: "Doamne, ce este omul, ca să iei cunoştinţă la el, fiul omului ca să iei seama la el? Omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca umbra care trece."

         Creaţia lui Dumnezeu nu era o explozie de materie lipsită de sens, ci era rezulatul dragostei Lui. El a creat un Univers bun. Doar prin neascultarea omului lumea a ajuns în starea ei coruptă. Dar Dumnezeu încă nu a uitat gândurile Lui pentru oameni pe care El  le-a avut de la început. De aceea nu încetează să ne cheme prin Cuvântul Lui, care este singura noastră adevărată sursă de speranţă.

         Oricine este confruntat cu Cuvântul lui Dumnezeu experimentează de fapt chemarea personală făcută de Dumnezeu pentru el: "Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţă veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viaţă!" (spune Iisus în Sfânta Evanghelie după Ioan 5:24)

         În loc de a ne clădi trepte spre Dumnezeu prin fapte milostive sau prin împlinirea ritualurilor religioase stabilite de om, noi trebuie să-L primim pe Însuşi Dumnezeu în vieţile noastre, pe Iisus, prin care Dumnezeu a coborât spre noi, în lumea noastră care suferă din cauza păcatului. Atunci, cu Iisus în inimile noastre nu vom face fapte ca să fim primiţi de El, ca să fim mântuiţi, ci vom trăi o viaţă prin credinţă care va produce fapte cu adevărat bune ca urmare a mântuirii noastre. Prin faptele noastre săvârşite în Duhul Sfânt se va vedea că credinţa noastră este una autentică, şi că cu adevărat Iisus s-a coborât în trupurile noastre păcătoase.

         Doar când Î-am înmânat lui Hristos volanul vieţii noastre, când L-am invitat pe Hristos să preia controlul voinţei noastre, vom fi în stare să "facem mădularele noastre roabe ale neprihănirii" (Romani 6:19), vom experimenta umblarea în faptele pe care nu noi le-am conceput ci pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi mai dinainte (Efeseni 2,10).

 

A patra Cerinţă: "TU NU AI VOIE SĂ GÂNDEŞTI CRITIC!"

 

         Deseori cercurile religioase prin articulările lor lasă impresia că sunt interesate să oprească orice fel de cugetare critică. Omul, pentru a avea acces la credinţa lor, trebuie să se abţină de la înnăscuta lui tendinţă de a pune întrebări şi în loc de aceasta să se supună unui dogmatism orb şi nereflectat. Cel mai puţin aşa li se pare multora.

         Dumnezeu în orice caz este suveran, El nu are nevoie să recurgă la tehnici de manipulare pentru a-şi ridica ucenici. În Sfânta Evanghelie după Ioan 7:17 Iisus spune evreilor referitor la învăţătura Lui: "Dacă vrea cineva să facă voia Lui (Dumnezeu), va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc de la Mine."

         Iisus nu încearcă să-i intimideze pe evrei prin a spune: "Vai de cei care îndrăznesc a băinui că eu aş putea fi un şarlatan! Oameni de rea credinţă ce sunt aceştia!" Iisus spune printre rânduri că este legitim pentru un om să se întrebe dacă toate cele spuse de la El reprezintă adevărul absolut insuflat de la Tatăl sau dacă acest Isus a inventat o înşelătorie răuvoitoare. Această reflecţie era de aşteptat, deoarece Iisus răsturna credinţa acestor oameni despre Dumnezeu. Era normal ca ei să nu fi fost siguri dacă Iisus este un şarlatan posedat de demoni sau un trimis de la Dumnezeul lor adevărat în care credeau deja sau chiar Mesia pe care îl aşteptau.

         Iisus Însuşi ştia bineînţeles cine era (şi este) El: Sfântul Lui Dumnezeu. De aceea nu-I este frică să le ofere evreilor posibilitatea de a-şi da seama ei înşişi dacă vorbeşte adevărul sau mincuini inventate de El singur. Iisus ştie că cei care caută sinceri nu au cum să nu ajungă la cunoştinţa adevărului.

         O dată Iisus a călărit pe un măgar la Ierusalim. Atunci nişte copii au început să-L laude cu strigăte şi cântece (Sf.Ev.după Matei 21:15). Fariseilor ce se mâniau din această cauză Isus le răspunde: "Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga." (Sf.Ev.după Luca 19:40). Dumnezeu poate să-şi ridice laude din pietre. El există indiferent dacă oamenii cred în El sau nu.

         Biblia învaţă frica de Dumnezeu dar nu frica de oameni. Este o sminteală să criticăm pe Dumnezeu sau Biblia. Însă trebuie să fim foarte critici cu oamenii şi să nu credem orice lucru ce ni se spune.

         Nu trebuie să ne lăsăm spălaţi pe creier de televiziune şi de celelalte mass-media. Nu trebuie să credem ceva doar pentru că cineva din familia noastră aşa crede. "Prea iubiţilor", spune Sfântul Apostol Ioan credincioşilor, "să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi" (2 Ioan 4:1). În Romani 16:18 Sfântul Apostol Pavel ne indeamnă să nu fim "lesne crezători". După Epistola către Evreii 13:17 este firesc ca creştinii să asculte de liderii lor spirituali. Adevăraţii lideri spirituali însă trebuie deosebiţi de dictatorii "spirituali" aşa cum a fost de exemplu Diotref, care este descris de Sfântul Apostol Ioan în a treia lui epistolă (9-10).

 

         Căutaţi adevărul cu autosuspiciune şi seriozitate. Iisus spunea: "Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (Sf.Ev.după Ioan 14:6). El nu cere de la dumneavoastră un salt într-un spaţiu necunoscut ci vrea să vă călăuzească pas cu pas înspre o viaţă prin El, după cum vă rugaţi la El. Numai prin El puteţi fi eliberaţi din capcana minciunilor religiei, împliniţi ca om în umanitatea Lui si scutiţi de mânia dreaptă a lui Dumnezeu în ziua judecăţii.                                                                                                                 

Înapoi la lista cu predicii

kamagra australia cialis generika cialis bestellen kamagra 100mg cialis preise cialis kaufen viagra online kaufen kamagra bestellen levitra generika kamagra oral jelly achat cialis kamagra pas cher levitra 20 kamagra oral jelly viagra femme cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance viagra sans ordonnance cialis generique viagra pfizer viagra pour homme viagra pas cher viagra generique kamagra gel kamagra prix acheter cialis
Super Kamagra Viagra online kaufen Testosteron Viagra rezeptfrei Viagra bestellen Cialis Original rezeptfrei Viagra kaufen Generika Testpakete Viagra bestellen Cialis kaufen Zyban Generika Cialis Beipackzettel Viagra Original Original Testpakete Oral Jelly Kamagra Cialis und Alkohol Cialis Soft Lida daidaihua acheter viagra Viagra acheter viagra Viagra acheter viagra
viagra cialis 20 mg cialis generico acquisto viagra kamagra prezzo viagra generico levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta cialis generika levitra generika kamagra gelkamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
timberland schuhe timberland wien timberland schuhe damen timberland boots timberland femme timberland boots timberland noir timberland shoes timberland homme timberland chaussure timberland schoenen timberland shoes timberland boots
Cialis oder Viagra Gegen Rauchen Viagra ohne Rezept Schlankheitsmittel Kamagra Brausetabletten kaufen Viagra pille Cialis Tadalafil Viagra rezeptfrei kaufen Cialis rezeptfrei Erfahrungen Viagra Generka Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Kaufen Kamagra Kamagra Sildenafil Erfahrungen Kamagra 100mg Viagra und Cialis Online Viagra Nebenwirkung Erfahrungen Super Kamagra Cialis kaufen Potenzmittel Viagra Lida kaufen Erfahrungen Levitra Original Viagra Cialis
adidas nmd ray ban outlet nike roshe run flyknit Potenzmittel rezeptfrei kaufen Cialis Generika Voordelen van viagra gafas de sol ray ban baratas Acheter Generic Propecia cialis generika nike air force 1 blancas adidas nmd r1 timberland skor adidas stan smith femme timberland montreal adidas nmd r1 Acheter Generic Levitra acquisto viagra mbt barcelona
viagra tablets australia cialis online australia kamagra 100mg oral jelly australia viagra for sale australia cialis daily australia kamagra gel australia levitra online australia viagra priser apotek levitra virkning cialis en om dagen viagra virkning kamagra bivirkninger cialis online danmark kamagra 100mg preis cialis patent cialis erfahrungen
cialis generika kamagra australia cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg prix cialis cialis generique kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly Acquistare Propecia Generico Test Pacchetti Generica Acquistare Viagra Strips Kamagra Oral Jelly Priligy Dapoxetina Generico Viagra Originale Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Kamagra Soft Tabs Viagra Originale 100mg Levitra Generico Levitra Originale Acquistare Test Pacchetti originale viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100