Den forkerte ”Jesus”...

Den rigtige Jesus ...

Nu har i set, at der er en ganske lille forskel på de to Jesusser, som i fik billederne af. På samme måde siger Bibelen at også i virkeligheden er der en forkert ”Jesus” som efterligner den rigtige. Det er som om en tyv kommer til dit hjem og banker på døren, og når du spørger, hvem det er, siger han ”far” og så lukker du døren op, men ind kommer så en tyv som slår dig og stjæler en masse ting. Lige som denne tyv giver sig ud for at være din far, giver djævelen sig ud for at være Gud hhv. Jesus. Man kan skelne den forkerte fra den rigtige ved at den forkerte har ikke tornekronen på, dvs. han gidder ikke lide for menneskene, fordi han bryder sig nemlig overhovedet ikke om menneskene. Han vil kun være konge, men uden at tjene, bare fordi han har lyst til at herske og gøre menneskene til trælle.

 

 

... giver sig ud for at være lysets engel

Jesus har sagt at der vil komme mange, som vil sige at de er Jesus, men som i virkeligheden er lige som ”glubske ulve”, dvs. mennesker der vil udnytte eller endog dræbe andre. Djævelen var engang en af de højeste engle i himlen, han var ”Lucifer”, hvilket betyder ”lysbærer”. Men så forsøgte han at indtage Guds plads, derfor smed Gud ham ned fra himlen, sådan at han blev djævelen. Nu er det sådan at djævelens ”lys” i virkeligheden er mørke. Men han spiller ofte ”lysenglen” for at menneskene skal tænke, at han er én der mener det godt. Så falder de for hans løgne og kommer ikke til at se, hvor afskyelig og væmmelig han er.

... efterligner Gud

Som i begyndelsen, vil djævelen også i dag imitere Gud, han vil at Gud kommer ned fra Hans trone og at han, djævelen, så bliver Gud i stedet for.

... har syndet fra begyndelsen

Hvad var djævelens synd? Det var, at han ville selv være Gud, i stedet for bare at tjene Gud som lovsangsleder i himlen. Dette er den største synd der findes. Den største synd som menneskene kan komme til at begå, er at kalde sandheden for løgn. Det var, hvad menneskene i Palestina gjorde, ved at kalde Jesus en dæmonbesat. Også i dag tror mange at kristendommen er farlig for samfundet.

... er en morder fra begyndelsen

Da Gud besluttede at skabe menneskene i Hans billede, var djævelen ikke spor begejstret. Gud ville nemlig, at menneskene kommer til at herske over verden og til sidst også over englene. Men det ville djævelen ikke. Han gidder ikke dømmes af et livsvæsen som er svagere end han selv. Og overhovedet vil han være herskeren i stedet for Gud eller mennesket. Derfor vil djævelen helst have, at alle menneskene dør. Han opfatter ethvert menneske som en trussel, især de mennesker, som tror på den sande Jesus. Fordi det er nemlig dem, som vil komme at herske over det hele sammen med Gud Faderen og Jesus.

 

... en tyv som ikke skåner hjorden

Djævelen bliver gal, når han ser, at et menneske kommer til tro på Jesus, så vil han forsøge, at skade dette menneske. Det gør han ved at forføre det gennem forkerte apostle (dvs. mennesker, som udgiver sig for at forklare andre mere om Jesus, men som i virkeligheden sælger nogle løgnehistorier fra djævelen), eller ved at få nogle regeringer (konger, præsidenter) til at forfølge de kristne og smide dem i fænglser eller myrde dem. Djævelen kan heller ikke lide det, når et menneske ejer noget. Der er nogle politikere, som vil afskaffe arveretten og retten til at eje jord eller endog et bolig. 

... er en løgner og løgnens fader

For eksempel lyver han til Adam og Eva at de skal være Gud lige og kende noget mere end det, de kan få at vide fra Gud, når de spiser af det forbudte træ.

I dag tror mange mennesker, at de er deres egen gud, hhv. at de har en gud inde i sig som skal udvikles og at Gud er en upersonlig kraft. Denne religion kaldes også for new age.

... vil ødelægge Guds plan med menneskene

Djævelen er rasende over at Gud har en plan med menneskene og at han blev forkastet af Gud. Det eneste som Gud har planlagt for djævelen, er at han får lov til at forføre dem som ikke kan lide sandheden og at han til sidst bliver kastet i en sø af brændende svøvl. Djævelen er derfor meget misundelig på menneskene og han forsøger, hvor han kan, at ødelægge Guds plan, selv om det ikke nytter ham noget.

 

 

... skaber trældom

I eventyret Pinocchio bliver nogle børn lokket ind i et land, hvor de kan få alt det slik og alle de forlystelser de kunne ønske sig, men efterhånden vokser der æselsører på dem og så bliver de til æsler, som skal gøre slavearbejde (hårdt arbejde), dvs. de bliver trælle.

mennesket som dyr, skal ikke kunne klare sig

Djævelen vil gerne at mennesket bliver til noget andet end menneske, en maskine, et dyr, en engel, bare noget der ikke er menneske. Han vil gerne at mennesket bliver afhængigt af nogle maskiner eller rumvæsener eller ”dyret”, som antikristen, den sidste ”forkerte Jesus” vil komme til at hedde. Dette ”dyr” vil så indføre en ordning, hvorefter alle skal have et tegn på panden eller hånden for at kunne købe eller sælge noget. Djævelen vil altså ikke, at mennesket klarer sig selv, han vil, at alle bliver afhængige af ham. Det gør han ved at indbilde menneskene, at de kan klare sig uden Gud og uden den rigtige Jesus. Menneskene tror så, at de bliver frie og uafhængige, men i virkeligheden kommer de så under djævelens indflydelse og djævelen vil ikke lade dem slippe fri igen uden videre.

Mange tror, at samfundet bliver friere, når kristendommens indflydelse svækkes, men i virkeligheden bliver samfundet så bare mere totalitær.

Djævelen vil gerne slukke forstanden fra, fordi han ved, at mennesket kan lede med forstanden efter sandheden og kan så blive modtageligt for den rigtige Jesus. Derfor ser djævelen gerne, at menneskene er berusede, eller sover, eller bruger hele deres tid for at tjene penge, eller hele tiden bliver forstyrret, eller ikke kommer til at lære at tænke. Så er det endnu lettere for ham at forføre dem.

Billederne, som i fik, er kopier af Holman Hunt’s ”Verdens lys”, malet i 1854. Ved et af billederne har jeg ”slettet” tornekronen med hvid farve, men originalen viser altså Jesus med både tornekrone og en rigtig krone, fordi Jesus nemlig er en konge.

Den rigtige Jesus er ham, der har også tornekronen på. Denne tornekrone fik han af nogle romerske soldater, som på denne måde drev gæk med den kendsgerning, at han blev betegnet som jødernes konge. Jøderne ønskede jo, at Jesus skulle korsfæstes. Palestina var det land, hvor Jesus levede og dengang var det besat af Romerne. Romerne ønskede ikke, at der skulle være en jødisk konge, som ikke rettede sig efter kejseren i Rom, den by, hvorfra alle de af Romerne besatte lande regeredes fra. Før hans korsfæstelse blev Jesus spottet og hånet af mange slags mennesker, bl. a. soldaterne. Disse fik så ideen at flette en ”krone” af nogle grene hvor der sad nogle lange torne på. Den trykkede de så på Jesus’ hoved, sådan at tornene kom til at sidde fast i hans hovedhud og han blødte meget på grund af det.

... er verdens lys

Jesus kom ikke som et strålende lysfænomen, men som et lille barn der blev født i Betlehem og hans forældre måtte flygte med ham til Ægypten for at undgå, at han ville blive slået ihjel af Herodes’ soldater som de andre børn i Betlehem. Jesus fik engang et tilbud af djævelen, som bestod i at djævelen ville give ham magt over verden efter hans ideer. Men dette ville Jesus ikke høre om. I stedet for valgte han at gå en ydmyg vej, at blive forhånet og tortureret og korsfæstet, men netop derved blev han verdens lys. Gud hersker ikke over verden efter djævelens måde at gøre det på. Jesus er også betegnet som den, gennem hvilken alle ting holdes sammen

... er Gud

Gud er blevet menneske i Jesus, han er nemlig en personlig Gud, ikke nogen idé, nogen tanke, nogen kraft eller noget princip i universet. Derfor betegnes ham også som ”Gud Fader”.

... er uden synd

Jesus blev fristet som normale mennesker, men kom ikke til at synde. Derimod blev han ofte beskyldt for at være en synder. Når djævelen kunne ikke finde noget ved Jesus, han kunne klage over, fik han menneskene til at opfinde ting, som de beskyldte Jesus med, men det var kun opfundne beskyldninger. Nogle mennesker sagde til den rigtige Jesus, at han arbejder for djævelen og begik dermed den største synd der findes. Den kaldes også for synden imod Helligånden og er den eneste synd, som Gud vil ikke tilgive.

... lider og dør for menneskene

Egentlig skulle alle menneskene korsfæstes, fordi alle menneskene er syndere, men nu gjorde Jesus det, at han døde i stedet for os, og enhver som tror på ham, bliver regnet som Guds barn, selv om han ikke gjorde noget for det selv. Ikke alle mennesker er Guds børn, men alle har muligheden for at blive det, fordi Jesus døde for alle.

Djævelen troede at han kunne komme af med Jesus ved at få menneskene til at korsfæste ham. Men netop derved sejrede Jesus over djævelen.

Jesus ville have kunne tilkaldet milliarder af engle for at befri ham, når han hang på korset, men han valgte at blive hængende og at dø, for at menneskene kunne få en mulighed til at komme tilbage til Gud.

... er den gode hyrde som giver sit liv for fårene

I Palestina, landet hvor Jesus boede, da han var på jorden, var der mange hyrder som ikke havde en stald til fårene, men de overnattede i det fri med fårene. Så lå fårene i en firkant dannet af store sten. Ved åbningen lagde hyrden sig selv til at sove. Når så en ulv eller et andet vildt dyr kom for at æde fårene, måtte det først kravle over hyrden, som så ville gribe og forsøge at dræbe det. Dette var ofte livsfarligt for hyrden selv. Hyrden risikerede altså sit liv for fårene og ofte døde han endog for dem. Dette gjorde så Jesus for dem, der tror på ham. Derudover sørger Jesus for hans efterfølgere, de må ikke bekymre sig om noget.

... er sandheden

 

Jesus siger at han er den eneste vej til Gud, men idag tror de fleste mennesker, at alle veje fører til Gud. Jesus er ikke bange, når menneskene afprøver forskellige ting, fordi han ved, at de som virkelig søger efter sandheden, skal alligevel komme til tro på ham før eller senere. Forkerte ”Jesusser” er derimod nødt til at tvinge menneskene til noget eller at snyde og forføre med løgn og beruselse.

... tilintetgører djævelens gerninger

Jesus sejrede over døden, som er djævelens  værk-tøj. Når man tror på den rigtige Jesus, får man derfor evigt liv. Når man er på den rigtige Jesus’ side, vil man ligeledes tilintetgøre onde gerninger. Jesus sagde, at hans efterfølgere vil komme til at træde på slanger og skorpioner. Slanger og skor-pioner er giftige og farlige dyr, hvis gift man kan dø af, men når man er på den rigtige Jesus’ side, vil man kunne tilintetgøre dem, for eksempel ved at afsløre mørket og kaste lys over nogle ting som er forkerte, sådan at hemmelige uretfærdigheder og farlige indflydelser opdages og bekæmpes

... giver frihed

Et menneske kan kun være fri når det kommer til den plads, som Gud har tænkt sig for det. Ellers får djævelen nemlig ret til at føre dette menneske i trældom, selv om han frister med et liv, der på ydersiden ser endnu friere ud end det liv, Jesus vil give. Men Jesus kan altså sætte fri fra djævelen.

mennesket igen hos Gud, skal kunne finde ud af tingene

Gud gav Adam dyrene som venner og det var ham der skulle herske over dem og give dem navne. Det var sjovt, og dyrene var venlige og søde, ingen af dem dræbte et andet dyr. Det var Guds hensigt, at Adam og Eva skulle være lykkelige og herske over jorden og at de skulle få al indsigt og viden som der kan fås af Gud. De skulle klare sig altid på den bedst mulige måde i deres omgivelser og få det bedste af alt. Men menneskene blev forført af djævelen, de valgte at afprøve en visdom, som djævelen tilbød, selv om der er ingen, som kan tilbyde noget der er bedre end det, Gud kan tilbyde. Derefter kom de til at se tingene som djævelen ser dem. Det var syndefaldet og menneskene kom til at adskilles fra Gud. Før havde de altid Gud med dem og var gode venner med ham, men nu skulle de ud af paradiset og det blev umuligt for dem at komme tilbage på egen hånd. Men Gud ønskede, at menneskene får alligevel en mulighed til at komme tilbage, derfor kom Han selv på jorden som Jesus og gennem Jesus kan man altså komme tilbage til Gud. Intet menneske kan i virkeligheden klare sig selv, men når det vælger den rigtige Jesus som konge og vejleder, får det alligevel indsigt i mange ting og kan gøre stor forskel i verden, men det er så i virkeligheden Jesus i dette menneske, som gør disse ting.

Når Jesus kommer tilbage, vil han regere som en slags enevælde-konge samtidigt med at han vil have fjernet alle de tvangsmekanismer, som antikristen vil have haft opbygget før ham.

 

Tilbage til OKS

Tilbage til prædikener

Tilbage til dansk indgangsside

kamagra australia cialis generika cialis bestellen kamagra 100mg cialis preise cialis kaufen viagra online kaufen kamagra bestellen levitra generika kamagra oral jelly achat cialis kamagra pas cher levitra 20 kamagra oral jelly viagra femme cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance viagra sans ordonnance cialis generique viagra pfizer viagra pour homme viagra pas cher viagra generique kamagra gel kamagra prix acheter cialis
Super Kamagra Viagra online kaufen Testosteron Viagra rezeptfrei Viagra bestellen Cialis Original rezeptfrei Viagra kaufen Generika Testpakete Viagra bestellen Cialis kaufen Zyban Generika Cialis Beipackzettel Viagra Original Original Testpakete Oral Jelly Kamagra Cialis und Alkohol Cialis Soft Lida daidaihua acheter viagra Viagra acheter viagra Viagra acheter viagra
viagra cialis 20 mg cialis generico acquisto viagra kamagra prezzo viagra generico levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta cialis generika levitra generika kamagra gelkamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
timberland schuhe timberland wien timberland schuhe damen timberland boots timberland femme timberland boots timberland noir timberland shoes timberland homme timberland chaussure timberland schoenen timberland shoes timberland boots
Cialis oder Viagra Gegen Rauchen Viagra ohne Rezept Schlankheitsmittel Kamagra Brausetabletten kaufen Viagra pille Cialis Tadalafil Viagra rezeptfrei kaufen Cialis rezeptfrei Erfahrungen Viagra Generka Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Kaufen Kamagra Kamagra Sildenafil Erfahrungen Kamagra 100mg Viagra und Cialis Online Viagra Nebenwirkung Erfahrungen Super Kamagra Cialis kaufen Potenzmittel Viagra Lida kaufen Erfahrungen Levitra Original Viagra Cialis
adidas nmd ray ban outlet nike roshe run flyknit Potenzmittel rezeptfrei kaufen Cialis Generika Voordelen van viagra gafas de sol ray ban baratas Acheter Generic Propecia cialis generika nike air force 1 blancas adidas nmd r1 timberland skor adidas stan smith femme timberland montreal adidas nmd r1 Acheter Generic Levitra acquisto viagra mbt barcelona
viagra tablets australia cialis online australia kamagra 100mg oral jelly australia viagra for sale australia cialis daily australia kamagra gel australia levitra online australia viagra priser apotek levitra virkning cialis en om dagen viagra virkning kamagra bivirkninger cialis online danmark kamagra 100mg preis cialis patent cialis erfahrungen
cialis generika kamagra australia cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg prix cialis cialis generique kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly Acquistare Propecia Generico Test Pacchetti Generica Acquistare Viagra Strips Kamagra Oral Jelly Priligy Dapoxetina Generico Viagra Originale Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Kamagra Soft Tabs Viagra Originale 100mg Levitra Generico Levitra Originale Acquistare Test Pacchetti originale viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100