KRISTUS SOM KORSFÆSTET

 

1. Joh. 5,1: Enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud; og enhver, som elsker den, der fødte ham, elsker også den, som er født af ham.

 

Apostlen Johannes er åndelig stærk forbunden med profeten Ezekiel fra det Gamle Testamente. Dette kan ses i alle skrivelser af Johannes, især i Johannesevangeliet og i Åbenbaringen, hvor mange af de ting, der allerede er beskrevet i Ezekiel, dukker op. I brevene er dette ikke så tydeligt sprogligt set. I 1 Johannes gør Johannes derimod det, som Ezekiel så en engel gøre i sin vision i Ezekiel kapitlerne 40 til 48, især i kapitel 41: Han er i færd med at måle Guds tempel.

 

I Ezekiel 41:1-5 fx læser vi: Derpå førte han mig til det hellige og målte pillerne, de var seks alen brede på begge sider;

2 Indgangen var ti alen bred, dens sidevægge fem alen til begge sider; og han målte dets længde til fyrretyve alen og bredden til tyve.

3 Derpå gik han ind i inderhallen og målte indgangens piller; de var to alen, og Indgangen var seks alen bred og sidevæggene syv alen brede til begge sider.

4 Og han målte dets længde til tyve alen og bredden til tyve ud for tempelrummet. Og han sagde til mig: "Dette er det allerhelligste."

5 Derpå målte han templets mur; den var seks alen bred; og tilbygningen var fire alen bred templet rundt.

 

Og så går det videre og videre.

 

I 1. Johannesbrev er Guds tempel målt med den Hellige Ånds målestang. Her kan man tydeligt finde ud af, om man er del af Guds tempel eller ej. Om man bygger med på Guds tempel eller Djævelens tempel. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er frelst eller ej, så kan man finde ud af det, ved at studere 1. Johannesbrev. Hvis man kan måle sig med Johannes målestang og bestå denne test, så kan man sandelig sige, at man har vished for, at man er frelst. Johannes vil, at vi VED at vi har evigt liv. Han vil ikke drille os eller lave ballade eller splittelser eller forvirring, han vil derimod føre os til sikkerhed, vished, fred og glæde:

 

1. Joh. 5,13: ”Dette har jeg skrevet til jer, for at I skal VIDE, at i har evigt liv, I, som tror på Guds Søns navn.”

 

Johannes har en personlig interesse i, at menigheden må følge efter i den SANDE tro. Det er kun kærligheden ud fra Helligånden der driver ham, ikke en ærgerrighedens ånd eller ambitiøs spidsfindighed: 3. Johannesbrev 1, 4: ”Større glæde har jeg ikke end at høre, at mine Børn vandrer i SANDHEDEN.”

 

Johannes vil ikke fordømme nogen, men give os mulighed for at finde ud af, hvem vi er. 1. Johannesbrev 3, 19: “Derpå skal vi kende, at vi er af sandheden, og da kan vi for hans åsyn stille vore hjerter tilfreds, 20 hvad end vort hjerte måtte fordømme os for; thi Gud er større end vort hjerte og kender alt. 21 I elskede! hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud, 22 og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som er ham velbehageligt.”

 

Johannes vil ikke bedrøve os, han er ikke sur på os, han er ikke bitter, han er ikke optaget af sig selv, han er ikke arrogant, han vil derimod, at vi må have det rigtig godt! Men det kan da alligevel være, at vi bliver bedrøvede, når Helligånden sætter sin finger på noget i vores liv som ikke er i orden. Men også det er kun til vort eget bedste.

 

Hvis vi opdager, at vor eksistens ikke stemmer overens med det Johannes skriver, har vi da altid mulighed til at bede til Gud om at få situationen ændret.

 

Her nogle eksempler på sådanne selv-test-vers i 1. Johannesbrev:

 

1, 6  Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, og dog vandrer i mørket, så lyver vi og gør ikke sandheden. 7 Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hverandre og Jesu, hans Søns, blod renser os fra al synd.

 

1, 8  Hvis vi siger, at vi ikke har synd, bedrager vi os selv, og sandheden er ikke i os. 9 Hvis vi  bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så at han tilgiver os vor synder og renser os fra al uretfærdighed. 10 Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os.

 

2, 1 Børnlille, dette  skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men synder nogen, så har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige,

 

2, 3 Og deraf kan vi erkende, at vi kender ham, om vi holder hans bud. 4  Den der siger: "Jeg kender ham," og ikke holder hans bud. han er en løgner, og i ham er sandheden ikke; 5 men den, der holder hans Ord, i ham er Guds kærlighed blevet fuldkommet. Derpå kender vi, at vi er i ham. 6 Den, som siger, at han bliver i ham, han er også selv skyldig at vandre således, som Han vandrede.

 

2, 9  Den, som siger, at han er i lyset og dog hader sin broder, han er endnu i mørket. 10 Den, som elsker sin broder, bliver i Lyset, og han støder ikke an. 11 Men den, der hader sin broder, er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke, hvor han går hen, thi mørket har blindet hans øjne.

 

3, 10 Derpå kendes Guds børn og Djævelens børn: Enhver, der ikke øver retfærdighed, er ikke af Gud, Ej heller den, der ikke elsker sin broder.

 

3, 18  Børnlille, lad os ikke elske med ord, ej heller med tunge, men i gerning og sandhed. 19 Derpå skal vi kende, at vi er af sandheden, og da kan vi for hans åsyn stille vore hjerter tilfreds, 20 hvad end vort hjerte måtte fordømme os for; thi Gud er større end vort hjerte og kender alt. 21 I elskede! dersom vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed overfor Gud, 22 og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som er velbehageligt for ham.

 

4, 2 Derpå kan I kende Guds Ånd: enhver Ånd, der bekender, at Jesus er Kristus, kommen i kødet, er af Gud.

 

4, 17 Dermed er kærligheden blevet fuldkommet hos os, at vi har frimodighed på dommens dag, thi som Han er, således er også vi i denne verden.

 

5, 2 Derpå kender vi, at vi elsker Guds Børn, når vi elske Gud og gør efter hans bud.

 

5, 20 Vi ved, at Guds Søn er kommen, og han har givet os forstand til at kende den sande; og vi er i den sande, i hans Søn Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv. 21 Børnlille, Tag jer i agt for afguderne!

 

Og i 2. Johannesbrev:

 

2. Johannesbrev v. 9    Enhver, der går videre og ikke bliver i Kristi lære, har ikke Gud. Den, der  bliver i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen.

 

Men lad os nu se, hvad Johannes egentlig mener med 1. Joh. 5,1, verset, som var mit udgangspunkt: ”Enhver, som tror, at JESUS er Kristus, er født af Gud; og enhver, som elsker den der fødte ham, elsker også den, som er født af ham.”

 

Hvad mener Johannes med de ord ”... at JESUS er Kristus?” Da jeg var konfirmand i den tyske folkekirke, hørte jeg al muligt om, ikke at røre ved narkotika og ikke at røre for meget ved pigerne og desuden nogle ting fra arkæologien. Og så lærte vi Salme 23 udenad og fik vi lov til at deltage i nadveren og så kom det vigtigste: Nemlig pengegaverne fra familiemedlemmerne. Men hvad ordene Jesus og Kristus betød, brød jeg mig ikke om, og den eneste historie af Jesus, som blev meget omtalt, var naturligvis historien om den barmhjertige Samaritan. Dette er så rigtig en historie som de religionspluralistiske frimurere, der styrer den tyske folkekirke, godt kan lide. Den passer rigtigt ind i deres verdensbillede af tolerance og humanistiske gode gerninger. For de fleste i min konfirmandklasse var Kristus nok bare efternavnet til Jesus. Altså hvis der havde været en telefonbog for Nazareth i Jesus’ tid, så ville man have fundet ham under ”KRISTUS, Jesus, tømrer ”.

 

Derimod ved de fleste af jer sandsynligvis allerede, at "Kristus" betyder ”den Salvede”, dvs. den, som er salvet til at være Jødernes konge. Nu var der mange jøder, der ventede på at en konge, en Messias, skulle komme. En der ville befri Jøderne fra Romerne og gøre dem til et mægtigt folk igen, lige som i kong Davids tid. Derfor var Jesus også så interesseret i, at viden om hans undergerninger ikke skulle  være så udbredt. Ofte, når han helbredte en eller rejste en op fra de døde, sagde han, at vedrørende  ikke skulle sige det videre. Jesus ville under alle omstændigheder undgå at få tilløb udelukkende for undergerningers skyld. Han var først og fremmest interesseret i at fri folk fra den farisæiske forfalskning af Guds åbenbaring og føre dem hen til SANDHEDEN og det evige liv.

 

Før han blev opløftet til himmelen foran disciplenes øjne (Lk.24,44-51) befalede han til gengæld, at budskabet om ham skulle udbredes overalt. Hvorfor så dette? Jesus ville være den Messias, der blev korsfæstet, der stod op fra de døde og som fór op til himmelen, ikke den Messias, der bare gør alt bedre her på denne jord.

 

Derfor sagde Paulus i 1 Korinterne 2:2  ”...thi jeg havde fattet det forsæt ikke at ville vide af noget andet, medens jeg var iblandt jer, end Jesus Kristus og det korsfæstet.”; og han ”...prædikede (derfor) Kristus SOM KORSFÆSTET, for Jøder en Forargelse og for Hedninger en Dårskab,..." (1. Kor. 1,23).

                                                                     

Altså ikke først og fremmest den Kristus, der gør undergerninger, selv om apostlene gjorde mægtige undergerninger, fordi Gud ville bekræfte deres budskab om den Korsfæstede derved. Men den Kristus, der sonede vores synder. Det er først og fremmest det vigtigste for os, at vi får vores forhold med Gud i orden og ikke hvad vi ellers kan få af Gud i form af velsignelser, inspirerende oplevelser eller dejlige følelser. Dette er punktet som kristendommen er centreret i. Når vi er i SANDHEDEN opfattet af ham som værende ”i Kristus”, kan vi også bede om alt hvad vi ønsker og også få det. Desværre har kristendommen i occidenten bevæget sig hen til to ekstremer: Enten bliver det omdannet til en stimulans med en følelsesmæssig oplevelse, eller bliver reduceret til et kald til socialt ansvar for gode borgere. Men grundlaget, dvs., viden om hvorfor vi er kristne og ikke muslimer eller new-age tilhængere, er desværre blevet meget svækket. Hvis dit mål er, at få følelser og materielle goder, hvis dit mål er DIT LIV og ikke LIVET SKJULT I KRISTUS, så er det lige meget, om du beder til en forkert Jesus, til Baal eller til Buddha. Det er nemlig alt det samme.

 

I det nye testamente finder vi forskellige eksempler på kristne menigheder, der var kommet ind på et galt spor. Deres billede af Kristus var blevet forfalsket, de vidste ikke mere, hvem Jesus egentlig var i virkeligheden. Til de vildfarne Galater som eksempel råber Paulus ud i Galaterne 3:1 , ”I uforstandige Galatere! hvem har forhekset jer, I, hvem Jesus Kristus blev malet for øje SOM KORSFÆSTET?". I begyndelsen havde de altså det rigtige evangelium. Men senere hen blev de ”fortryllet”, dvs. vildledt af religiøse onde ånder. ”I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud, thi mange falske profeter er draget ud i verden! ”, tilføjer Johannes i 1. Johannesbrev 4,1. 

 

Og Peter prædikede til jøderne i Apostlenes Gerninger 2:36: "Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, SOM I KORSFÆSTEDE, ham har Gud gjort både til Herre og Kristus," Han forsøgte ikke at lave om på SANDHEDEN, men sagde det til folket,  sådan som det var og er. Kun i Jesus kan og må vi blive frelst. Han er vejen, han er døren, han er livet og lyset og både hans lære og hans person er SANDHEDEN.

 

Johannes har sorg at mange, der kun siger at de elsker Gud Faderen, men i virkeligheden er af Djævelen. De kommer ind i Guds menighed og sørger for, at kristne kommer til en forkert opfattelse af Jesus, at de tilbeder til sidst en afguds-Jesus. Det er meget betegnende, at 1. Johannes slutter med de korte ord: "Tag jer i vare for afguderne!" (5,21).

 

Allerede på Johannes' tid var der mange, der troede på en Jesus, der IKKE VAR KORSFÆSTET. Der var mange der sagde, at de elskede Gud, og forsøgte så at finde indgang hos den kristne menighed, fordi kristendommen jo var det nyeste blandt de jødiske strømninger, der skete jo også så meget! Men dette var netop den samme slags mennesker, som var inde i byen Jerusalem for at fejre den jødiske påske-fest, mens Jesus var uden for byen ved korset. De var så glade, for endelig var de kommet af med denne ubekvemme profet. Men Johannes fortsætter 1.Joh.5,1 med de ord: "...enhver, som elsker Faderen, elsker også den, som er født af ham." Man kan altså ikke elske Gud uden at elske den forkastede, korsfæstede Jesus. Ikke en nydelig bamse-Jesus som man kan hygge sig med hjemme, med et tændt lys og lidt meditation.

 

Der er mange der siger at de elsker Gud og elsker en spiritistisk undergernings-Jesus som i virkeligheden ikke er andet end en afgud. Med den KORSFÆSTEDE Jesus vil de ikke have noget at gøre med, undtagen måske i form at et krucifiks på væggen eller om halsen. Fordi den Korsfæstede kalder os til et liv med ham, hvorved vi også bliver korsfæstet: "Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig; og det liv jeg nu lever i kødet (ikke ”i Ånden”!), det lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig." (Gal. 2,20). Paulus, der har skrevet dette, finder ikke bare sin egen identitet i den korsfæstede Kristus, men er udover dette også stolt af det: "Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet, end vor Herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig, og jeg for verden" (Galaterne 6,14). Han har forkastet alt andet, han vil ikke have noget at gøre med en ikke-korsfæstet Jesus eller med et "kristent" liv der ikke er grundfæstet i den Korsfæstede, fordi dette ville være af Djævelen og fundamenteret på et forkert evangelium. 

 

Problemet er, at djævelen endda når at levere et forkert billede af den kristnes identifikation med den Korsfæstede. Man forestiller sig, at ”korsfæstet med Jesus”, det er nok bare noget kedeligt og gammeldags, noget fanatisk og livsfornægtende. Man får billeder i hovedet at skrappe gamle mennesker, der løber rundt med fingeren løftet op i vejret. Dette er karikaturer af den SANDE identifikation med korsfæstelsen som djævelen har hjernevasket de kristne med. Der har været og er også stadig væk kristne, der lever i en ”sønderskærelse”, dvs. en forfalskning af omskærelsen i Ånden: Phil. 3, 2: ”Tag jer i agt for hundene, og tag jer i agt for de ondsindede arbejdere, tag jer i agt for de ”sønderskårne” Thi ”de omskårne”, det er os, som tjener Gud ved hans Ånd og priser os lykkelige i Kristus Jesus og ikke sætter vor lid til det udvortes”. På grund af disse forfalskninger og karikaturer af Djævelen, af det SANDE, reagerer også mange menigheder meget irriteret når der pludselig tales om HELLIGGØRELSE, IDENTIFIKATION MED KORSFÆSTELSEN og OMSKÆRELSEN I ÅNDEN. Man er blevet så irriteret over det forkerte, at man næppe kan holde det SANDE ud mere.

 

Hvad betyder det så for Johannes at tro, at JESUS (den KORSFÆSTEDE Jesus) er Kristus? Vil han nu, at vi begynder at torturere os selv med nogle trækors? Nej, han vil, at vi tror, at netop den JESUS, som blev forkastet af dagens religiøse hovedstrømning, er den SANDE Guds Salvede. HAM skal vi følge efter, HAM skal vi adlyde, selv om hele Jerusalem, 5 millioner danskere eller 79 millioner tyskere siger noget andet. HANS liv, den Korsfæstedes liv, skal kopieres, ikke livet af en et-eller-andet-Jesus. Dette fordi, det SANDE liv, det evige liv hos Gud, kun fås gennem korset og opstandelsen, ikke gennem nogen et-eller-andet-engel eller nogen tvivlsom en-eller-anden-salvelse (som man får indskærpet  ikke at sige noget imod). Når vi tror det, og kun når vi tror det, vil der også ske med os, hvad der skete med Jesus, vi vil nemlig også blive til en forargelse for verden, især den religiøse, ja til tider endog den kristelige verden. Til gengæld kan vi så være 100% sikre på, at vi er frelste. Og dette også udelukkende på denne måde.

 

Hvad er vigtigst for dig, at være anerkendt blandt dine medmennesker, eller at være frelst og ikke komme i helvede når du dør? Johannes siger det klart: "Hver den, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud." I Amerika er der 33% der siger at de er født på ny. Hvis man indskrænkede sig med hjælp af 1. Joh. 5,1, vil dette tal sikkert blive meget mindre, ikke bare fordi mange af de 33% ser sig som "født på ny" ifølge nogle new-age- eller frimurer-dogmer, men også fordi mange af de såkaldte evangeliske kristne ville komme til at ser lidt nærmere på deres tros- og livs-opfattelse.

 

Hør hvad Hebræerbrevets forfatter siger til os i dag fra Hebr. 13:13: "Så lader os da gå ud til ham ”uden for lejren”, og bære hans forsmædelse"

 

Hvis vi er uden for lejren for den Korsfæstedes skyld, kan vi skrive den pæneste lykønskningshilsen til os selv. Fordi så kan vi nemlig gratulere os selv for at kunne være 100% sikre, angående vores liv efter døden. "... Og der er ikke frelse i nogen anden; thi der er ikke under himmelen givet mennesker, noget andet navn, hvorved vi kan frelses." (Apg.4,12).

 

Tilbage til oversigten af prædikerne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kamagra australia cialis generika cialis bestellen kamagra 100mg cialis preise cialis kaufen viagra online kaufen kamagra bestellen levitra generika kamagra oral jelly achat cialis kamagra pas cher levitra 20 kamagra oral jelly viagra femme cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance viagra sans ordonnance cialis generique viagra pfizer viagra pour homme viagra pas cher viagra generique kamagra gel kamagra prix acheter cialis
Super Kamagra Viagra online kaufen Testosteron Viagra rezeptfrei Viagra bestellen Cialis Original rezeptfrei Viagra kaufen Generika Testpakete Viagra bestellen Cialis kaufen Zyban Generika Cialis Beipackzettel Viagra Original Original Testpakete Oral Jelly Kamagra Cialis und Alkohol Cialis Soft Lida daidaihua acheter viagra Viagra acheter viagra Viagra acheter viagra
viagra cialis 20 mg cialis generico acquisto viagra kamagra prezzo viagra generico levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta cialis generika levitra generika kamagra gelkamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
timberland schuhe timberland wien timberland schuhe damen timberland boots timberland femme timberland boots timberland noir timberland shoes timberland homme timberland chaussure timberland schoenen timberland shoes timberland boots
Cialis oder Viagra Gegen Rauchen Viagra ohne Rezept Schlankheitsmittel Kamagra Brausetabletten kaufen Viagra pille Cialis Tadalafil Viagra rezeptfrei kaufen Cialis rezeptfrei Erfahrungen Viagra Generka Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Kaufen Kamagra Kamagra Sildenafil Erfahrungen Kamagra 100mg Viagra und Cialis Online Viagra Nebenwirkung Erfahrungen Super Kamagra Cialis kaufen Potenzmittel Viagra Lida kaufen Erfahrungen Levitra Original Viagra Cialis
adidas nmd ray ban outlet nike roshe run flyknit Potenzmittel rezeptfrei kaufen Cialis Generika Voordelen van viagra gafas de sol ray ban baratas Acheter Generic Propecia cialis generika nike air force 1 blancas adidas nmd r1 timberland skor adidas stan smith femme timberland montreal adidas nmd r1 Acheter Generic Levitra acquisto viagra mbt barcelona
viagra tablets australia cialis online australia kamagra 100mg oral jelly australia viagra for sale australia cialis daily australia kamagra gel australia levitra online australia viagra priser apotek levitra virkning cialis en om dagen viagra virkning kamagra bivirkninger cialis online danmark kamagra 100mg preis cialis patent cialis erfahrungen
cialis generika kamagra australia cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg prix cialis cialis generique kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly Acquistare Propecia Generico Test Pacchetti Generica Acquistare Viagra Strips Kamagra Oral Jelly Priligy Dapoxetina Generico Viagra Originale Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Kamagra Soft Tabs Viagra Originale 100mg Levitra Generico Levitra Originale Acquistare Test Pacchetti originale viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100